งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรามักจะสนุกเมื่ออ่าน โจ๊ก และชอบชื่นชมนว นิยาย ดังนั้นเราคงไม่มีข้อแก้ ตัว ที่จะไม่อ่านบทภาวนา สั้น ๆ นี้ ??? Pls. Click to advance, Speakers on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรามักจะสนุกเมื่ออ่าน โจ๊ก และชอบชื่นชมนว นิยาย ดังนั้นเราคงไม่มีข้อแก้ ตัว ที่จะไม่อ่านบทภาวนา สั้น ๆ นี้ ??? Pls. Click to advance, Speakers on."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรามักจะสนุกเมื่ออ่าน โจ๊ก และชอบชื่นชมนว นิยาย ดังนั้นเราคงไม่มีข้อแก้ ตัว ที่จะไม่อ่านบทภาวนา สั้น ๆ นี้ ??? Pls. Click to advance, Speakers on

3 ด้วยหัวใจที่ถ่อมสุภาพและจิตใจที่ผ่อน คลาย มุ่งความสนใจไปที่พระผู้สร้าง ปล่อยให้พระเจ้าผู้เดียวเป็นจุดสนใจใน ความคิด ขณะที่อ่านบทภาวนาต่อไปนี้...

4 ข้าแต่พระเจ้าที่รัก • ขอบคุณพระองค์ สำหรับวันนี้ • ขอบคุณที่ลูก สามารถมองเห็น และได้ยินสิ่งสร้าง ที่สวยงามของ พระองค์ • ขอบคุณพระองค์ สำหรับพระพรต่าง ๆ ในชีวิตของลูก

5 ลูกขอโทษต่อ พระองค์ ในสิ่งที่ลูกได้ทำ ได้พูด หรือคิด ขัดกันกับ พระประสงค์ของ พระองค์

6 โปรดปกป้องลูก ครอบครัว มิตรสหาย ของลูก จากภัยอันตรายใดๆ และด้วยปรีชาญาณ ของพระองค์ โปรดช่วยลูกให้ ยอมรับทุกสิ่ง ที่เข้ามาในชีวิตลูก ด้วยความรู้คุณ

7 โปรดช่วยลูก มิให้ ร่ำไห้คร่ำครวญกับ สิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งลูก ไม่อาจบังคับได้ ขอให้ลูกรู้สำนึกถึง บาปและความ เลวร้ายของมัน เมื่อลูกทำบาป ขอให้ลูกกล้าที่จะ สารภาพ และ ชดเชยความผิด ของลูก

8 โปรดประทานพลัง ให้ลูก เพื่อ สามารถช่วยผู้ที่ อ่อนแอ โปรดช่วยลูกให้ร่า เริงเสมอ เพื่อ สามารถให้กำลังใจ ผู้อื่น โปรดประทานความรู้ ให้ลูก เพื่อลูกจะ สามารถนำทางผู้อื่น เมื่อเขาหลงทาง

9 - ลูกภาวนา … สำหรับคน ใกล้ชิดผู้ที่เป็นที่รักเพื่อ เขาจะได้รู้จักพระองค์ อย่างลึกซึ้ง - ลูกภาวนา... สำหรับผู้ที่ ตัดสินใจผิด และเข้าใจ ผิด เพื่อเขาจะได้รับ ความเมตตา - ลูกภาวนา... เพื่อให้ สันติภาพ ความรัก และ ความชื่นชมยินดี ครอง ใจทุกคนในครอบครัว ของลูก ในชีวิตของมิตร สหาย และขอให้เขา ได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับ ชีวิต

10 แม้ในขณะที่ลูก ไม่ได้สวด ลูก วอนขอพระองค์ โปรดฟังความ ปรารถนา แห่ง หัวใจของลูก และใช้ลูก ให้ทำตามพระ ประสงค์ ของ พระองค์ …

11 เมื่อเวลาของลูก ในโลกนี้หมดแล้ว ลูกวอนขอ พระองค์โปรดให้ ลูกไปอย่าง บริสุทธิ์ดังที่ พระองค์ทรงสร้าง ลูกมา

12 ขอให้คำภาวนานี้ เข้าไปในหัวใจ ของทุกคนที่จะ เห็น เข้าไปใน ปากที่จะประกาศ ด้วยความเต็มใจ เดชะพระนาม ของพระเยซู อา เมน

13 ก่อนที่จะปิด หนังสือภาวนานี้ โปรดรับรู้ด้วยว่า การส่งต่อไปให้ ผู้อื่น ก็จะทำให้คนอื่น สวดภาวนา อาศัยการส่งต่อ ของคุณ ขอให้ ชีวิตคุณ ได้รับพระ พร


ดาวน์โหลด ppt เรามักจะสนุกเมื่ออ่าน โจ๊ก และชอบชื่นชมนว นิยาย ดังนั้นเราคงไม่มีข้อแก้ ตัว ที่จะไม่อ่านบทภาวนา สั้น ๆ นี้ ??? Pls. Click to advance, Speakers on.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google