งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของประเทศ

2 มูลค่าสะสมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49
มูลค่าสะสมการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49 , ล้านบาท นำเข้า ส่งออก 48 / / 49 1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 8,711 / 8, ,432 / 451 2. โคนม และผลิตภัณฑ์ ,419 / 14, ,771 / 3,797 3. กระบือ และผลิตภัณฑ์ 499 / / 17 4. สุกร และผลิตภัณฑ์ 118 / ,644 / 1,782 5. แพะ และผลิตภัณฑ์ / / 0.5 6. แกะ และผลิตภัณฑ์ 2,698 / 1, / 47

3 นำเข้า ส่งออก 7. ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ 636 / ,574 / 32,216 8. ไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ 190 / / 489 9. เป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 55 / 61 1,843 / 2144 10.เป็ดไข่ และผลิตภัณฑ์ 1.3 / / 3 11.สัตว์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ 915 / / 334 12.ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 2,647 / ,817 / 10,966

4 นำเข้า ส่งออก 13.ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง - / - 4,677 / 7,243 14. เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น Dog Chews และอื่นๆ / ,701 / 1,471 15. ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ,374 / 32,798 2,697 / 4,184 รวม 59,299 / 62, ,293 / 65,152

5 การสร้างงาน/ว่าจ้างแรงงาน - งานฟาร์ม
ในฟาร์ม สัตวบาล คนงาน สัตวแพทย์ นักบัญชี เจ้าหน้าที่เทคนิค

6 โรงงานอาหารสัตว์ นักเคมี นักโภชนศาสตร์สัตว์ คนงาน
วิศวกร / เจ้าหน้าที่เทคนิค นักบัญชี

7 โรงฆ่าและชำแหละ คนงาน นักสัตวบาล สัตวแพทย์ วิศวกร / จนท เทคนิค

8 โรงงานผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คนงาน นักบริหาร

9


ดาวน์โหลด ppt 3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google