งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15% สุขภาพจิต. 50.47% สป. 50.06% แพทย์. 49.66% สปสช. 45.57% อนามัย. 45.41% วิทย์. 43.20% คร. 41.97% พัฒน์. 41.46% สบส. 39.08% งบลงทุนทั้งกระทรวง 37.16% แพทย์ 90.09 % อย. 73.39 % สุขภาพจิต. 51.42 % สป. 38.78% คร. 27.79% พัฒน์. 00.60% วิทย์. 00.00% อนามัย 00.00% รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช. 00.00% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 51.256% คร. 86.308% แพทย์. 82.368% สบส. 80.285% อนามัย. 78.333% สุขภาพจิต. 77.671% พัฒน์. 58.004% อย. 57.704% สป. 47.729% วิทย์. 21.672% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 507.919 1,839.483 190.723 เบิกจ่าย 54.717 127.272 967.443 28,472.406 1,734.951 391.225 692.139 327.360 1,331.197 59.720 274.918 34,644.771 ง.ป.คงเหลือ 0.519 0.729 0.179 61.852 73.531 86.483 4.059 1,365.877 32.554 15.727 500.651 35,613.627 0 59.480 949.547 28,407.091 1,758.666 467.232 832.211 430.476 1,840.666 84.328 428.619 859.043 0.057 0.265 0.169 790.516 14.717 29.110 24.021 0 263.540 1,749.306 30.258 13.240 3.861 20.339 62.615 2.976 1,495.864 117.657 5.665 0.176 อย. 37.31 % 211.422 355.311 0.000 0.189 0.000 8.678 2.495

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,888.900 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 35,152.69 ล้านบาท หรือ 48.89 % ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 34,644.771 ล้านบาท หรือ 49.31 % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 507.919 ล้านบาท หรือ 37.16 % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,839.483 ล้านบาท หรือ 23.184 % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google