งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส % สุขภาพจิต % สป % แพทย์ % สปสช % อนามัย % วิทย์ % คร % พัฒน์ % สบส % งบลงทุนทั้งกระทรวง 37.16% แพทย์ % อย % สุขภาพจิต % สป % คร % พัฒน์ % วิทย์ % อนามัย 00.00% รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช % งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง % คร % แพทย์ % สบส % อนามัย % สุขภาพจิต % พัฒน์ % อย % สป % วิทย์ % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี , เบิกจ่าย , , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , , , อย %

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 35, ล้านบาท หรือ % ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 34, ล้านบาท หรือ % ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท หรือ % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1, ล้านบาท หรือ % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ. 100.00% สวรส. 68.15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google