งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 3 จับ 3 ราย (100.00%) ปี 57 เกิด 3 จับ 2 ราย (66.67.00% ) คดีเท่ากัน ผลการจับกุมบรรลุเป้า ( เป้า 75.47 %)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 3 จับ 3 ราย (100.00%) ปี 57 เกิด 3 จับ 2 ราย (66.67.00% ) คดีเท่ากัน ผลการจับกุมบรรลุเป้า ( เป้า 75.47 %)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56

3 ปี 56 เกิด 3 จับ 3 ราย (100.00%) ปี 57 เกิด 3 จับ 2 ราย (66.67.00% ) คดีเท่ากัน ผลการจับกุมบรรลุเป้า ( เป้า 75.47 %)

4 ม. ค.57

5 ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 37 จับ 23 (62.16%) ปี 57 เกิด 26 จับ 15 (57.69 %) คดีลดลง ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า ( เป้า 71.49 %)

6 ม. ค. 57

7 ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 67 จับ 44 (65.67 %) ปี 57 เกิด 48 จับ 17 (35.42 %) คดีลดลง ผลการจับกุมบรรลุเป้า ( เป้า 61.60 %)

8 ม. ค.57

9 ม. ค. 57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 42 จับ 11 (26.19%) ปี 57 เกิด 47 จับ 6 (12.77%) คดีเพิ่มขึ้น

10 ม. ค.57

11 ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 จับ 760 ปี 57 จับ 771 ผลการจับกุมเพิ่มขึ้น

12 ม. ค. 57


ดาวน์โหลด ppt ม. ค.57 เปรียบเทียบ ม. ค.56 ปี 56 เกิด 3 จับ 3 ราย (100.00%) ปี 57 เกิด 3 จับ 2 ราย (66.67.00% ) คดีเท่ากัน ผลการจับกุมบรรลุเป้า ( เป้า 75.47 %)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google