งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถ บอกความหมาย ของการบวกได้ 2. นักเรียนสามารถหา ผลบวก จำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวก ไม่เกิน 9 ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถ บอกความหมาย ของการบวกได้ 2. นักเรียนสามารถหา ผลบวก จำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวก ไม่เกิน 9 ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถ บอกความหมาย ของการบวกได้ 2. นักเรียนสามารถหา ผลบวก จำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวก ไม่เกิน 9 ได้

4 การบวก คือ การนับ เพิ่มจำนวน ตั้งแต่สองจำนวน รวมกัน

5

6 ถูก ผิด ปลา 1 ตัว รวมกับปลา 2 ตัว รวมมีปลา 3 ตัว 10

7 ปู 3 ตัว รวมกับปู 1 ตัว รวมมีปูกี่ตัว ? 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว 10

8 มีรถยนต์ 4 คัน ซื้อมาเพิ่มอีก 3 คัน รวมมีรถยนต์กี่คัน 10

9 มีหมู 6 ตัว เดินมาเพิ่มอีก 3 ตัว มีหมูทั้งหมดกี่ตัว 10

10 มีตุ๊กตา 3 ตัว แม่ให้อีก 4 ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว 10 จงเติมตัวเลขลงใน ช่องว่างให้ถูกต้อง

11 จงจับคู่จำนวน ให้ถูกต้อง 5 3 3 5 5 2 2

12 มีตุ๊กตา 2 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ตัว รวมมีตุ๊กตา ตัว จงเติมตัวเลขลงใน ช่องว่างให้ถูกต้อง 5

13


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถ บอกความหมาย ของการบวกได้ 2. นักเรียนสามารถหา ผลบวก จำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวก ไม่เกิน 9 ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google