งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านและการเขียนทศนิยม ไม่เกินสองตำแหน่ง จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (3 ส่วน ใน 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านและการเขียนทศนิยม ไม่เกินสองตำแหน่ง จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (3 ส่วน ใน 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านและการเขียนทศนิยม ไม่เกินสองตำแหน่ง จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (3 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 3) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร ( หนึ่ง ตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์ จุดสาม )

2 จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (7 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 7) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร ( หนึ่ง ตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์ จุดเจ็ด )

3 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (5 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 5) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร ศูนย์ จุดห้า

4 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (8 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 8) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร ศูนย์ จุดแปด

5 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด 2 รูปกับอีก 2 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (2. 2) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร สองจุด สอง

6 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด 4 รูปกับอีก 7 ส่วน ใน 10 ส่วน ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร 4. 7 ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร สี่จุด เจ็ด

7 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด 5 รูปกับอีก 1 ส่วน ใน 10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (5. 1) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร ห้าจุด หนึ่ง

8 การอ่านและการเขียนทศนิยม สองตำแหน่ง จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (32 ส่วน ใน 100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 32) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร ( สองตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์จุด สามสอง )

9 จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (64 ส่วน ใน 100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 64) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร ( สองตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์ จุดหกสี่ )

10 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (8 ส่วน ใน 100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 08) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร ศูนย์จุด ศูนย์แปด

11 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (30 ส่วน ใน 100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (0. 30) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร ศูนย์จุด สามศูนย์

12 ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (2 รูปกับอีก 40 ส่วน ใน 100 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย เศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย ทศนิยมได้อย่างไร (2. 40) ทศนิยมที่ได้อ่าน ว่าอย่างไร สองจุดสี่ ศูนย์


ดาวน์โหลด ppt การอ่านและการเขียนทศนิยม ไม่เกินสองตำแหน่ง จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่ง เท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน ) ส่วนที่ระบายสีเป็น เท่าไรของทั้งหมด (3 ส่วน ใน 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google