งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่งเท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด (3 ส่วน ใน 10 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.3) (หนึ่งตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์จุดสาม) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร

2 จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่งเท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (10 ส่วน)
ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด (7 ส่วน ใน 10 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.7) (หนึ่งตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์จุดเจ็ด) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร

3 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด
(5 ส่วน ใน 10 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.5) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร ศูนย์จุดห้า

4 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด
(8 ส่วน ใน 10 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.8) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร ศูนย์จุดแปด

5 2 รูปกับอีก 2 ส่วน ใน 10 ส่วน)
ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (2.2) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร สองจุดสอง

6 4 รูปกับอีก 7 ส่วน ใน 10 ส่วน ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร 4.7 ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร สี่จุดเจ็ด

7 5 รูปกับอีก 1 ส่วน ใน 10 ส่วน)
ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (5.1) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร ห้าจุดหนึ่ง

8 การอ่านและการเขียนทศนิยมสองตำแหน่ง
จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่งเท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด (32 ส่วน ใน 100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.32) (สองตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์จุดสามสอง) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร

9 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด (64 ส่วน ใน 100 ส่วน)
จากแผนภาพ ส่วนที่แบ่งเท่าๆกันมีทั้งหมดกี่ส่วน (100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด (64 ส่วน ใน 100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.64) (สองตำแหน่ง อ่านว่า ศูนย์จุดหกสี่) ทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอ่านว่าอย่างไร

10 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด
(8 ส่วน ใน 100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.08) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร ศูนย์จุดศูนย์แปด

11 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด
(30 ส่วน ใน 100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (0.30) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร ศูนย์จุดสามศูนย์

12 ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของทั้งหมด
(2รูปกับอีก 40 ส่วน ใน 100 ส่วน) ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไร ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร (2.40) ทศนิยมที่ได้อ่านว่าอย่างไร สองจุดสี่ศูนย์


ดาวน์โหลด ppt การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google