งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง
คู่มือการใช้ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย นางสาววรรณภา รุ่นแรก ครู โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ สำนักงานเตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต ๒

2 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
เสนอ สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดย นางสาววรรณภา รุ่นแรก

3 เนื้อหาของบทเรียน คำพ้องเสียง คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน เช่น บาด - บาท - บาตร บาด หมายถึง ทำให้เกิดบาดแผล บาท หมายถึง มาตราเงินตรา บาตร หมายถึง ภาชนะสำหรับพระภิกษุใช้รับอาหาร บวด - บวช บวด หมายถึง ของหวานที่ใช้ผลไม้ต้มกับน้ำตาล และกะทิ บวช หมายถึง ถือเพศภิกษุ สามเณร

4 ฝึกอ่านออกเสียงคำพ้องเสียงกันนะ
แบบฝึกอ่าน ให้อ่านทีละคน ครูเป็นผู้ตรวจให้คะแนน 60 ฝึกอ่านออกเสียงคำพ้องเสียงกันนะ พัก - พักตร์ บาด - บาท - บาตร น่า - หน้า การ - กาล - กาฬ ขัน - ขรรค์ - ขันฑ์ ย่า - หญ้า สัตว์ - สัตย์ ค่า - ฆ่า - ข้า พัน - พรรรณ - พันธุ์ เขี้ยว - เคี่ยว

5 เมื่อวัน.............ฉันนำมะม่วง...........ไปให้คุณยาย
5 แบบทดสอบ หน้า 5-10 ให้นักเรียนเลือกคำตอบทุกคน เมื่อวัน ฉันนำมะม่วง ไปให้คุณยาย ศุกร์ , สุก สุก , สุข ศุกร์ , สุข สุก , ศุกร์

6 ผู้หญิงคนนี้ มีใบ...........ที่...........รัก
5 ผู้หญิงคนนี้ มีใบ ที่ รัก น่า , หน้า หน้า , หน้า น่า , น่า หน้า , น่า

7 สุนัขเป็น..............ทีมีความซื่อ...................
5 สัตว์ , สัตย์ สัตย์ , สัตว์ สัด , สัตย์ สัด , สัตว์

8 คุณ................นั่งเล่นที่สนาม...................หน้าบ้าน
5 หย่า , หญ้า หญ้า , หย่า ย่า , หญ้า หญ้า , หย่า

9 ผู้...............คนนี้ มีอายุ................กับคุณตาของฉัน
5 เฒ่า , เท่า เท่า , เท่า เฒ่า , เฒ่า เท่า , เฒ่า

10 พิเชษฐ์เสียเงินหลาย.............เพื่อรักษา...............แผล
5 บาด , บาท บาท , บาด บาท , บาศ บาตร , บาด

11 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้
แบบทดสอบโยงเส้นจับคู่ ครูตรวจให้คะแนน 5 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้ สุก หญ้า น่า ขรรค์ ย่า ศุกร์ ขัน หน้า

12 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้
แบบทดสอบโยงเส้นจับคู่ ครูตรวจให้คะแนน 15 โยงจับคู่คำพ้องเสียงต่อไปนี้ น่า สุก ขัน จันทร์ ย่า ขรรค์ ศุกร์ หน้า หญ้า จัน


ดาวน์โหลด ppt สื่อเสริมความรู้เรื่อง คำพ้องเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google