งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
Adjustment Disorder อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

2 Adjustment Disorders ICD-10 เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์ ร่วมกับมี์ความแปรปรวนทางอารมณ์จนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดในระยะ 1 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน DSM-IV เป็นความผิดปกติด้านจิตใจซึ่งเป็นปฏิกริยาต่อความกดดันที่ทราบ/บอกสาเหตุความเครียดได้ชัดเจน เกิดในระยะเวลา 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน

3 สาเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวัน ความรุนแรงไม่มากนัก
ปัญหาที่เกิดจากครอบครัว ปัญหาหน้าที่การงาน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาเศรษฐกิจ ความเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ ภัยธรรมชาติ สงคราม การเปลี่ยนแปลงอารมณ์+พฤติกรรม

4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวผิดปกติ
โครงสร้างบุคลิกภาพ ขนบธรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ เหตุการณ์/สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด วัย

5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความกดดัน
Stressors Situational context Intrapersonal factor ขาด Social support

6 ลักษณะการแสดงออกของการปรับตัวผิดปกติ
ด้านอารมณ์ความรู้สึก anxiety : severe anxiety , panic anxiety helplessness guilt & shame , anger, ambivalence ด้านพฤติกรรม

7 ลักษณะอาการทางคลินิก
การปรับตัวผิดปกติที่มีอารมณ์เศร้า การปรับตัวผิดปกติที่มีอารมณ์วิตกกังวล การปรับตัวผิดปกติที่มีอารมณ์วิตกกังวลและอารมณ์เศร้าร่วมด้วย

8 ลักษณะอาการทางคลินิก (ต่อ)
การปรับตัวผิดปกติที่มีความประพฤติเบี่ยงเบน การปรับตัวผิดปกติที่มีอารมณ์และความประพฤติเบี่ยงเบน การปรับตัวผิดปกติที่ไม่จัดเข้ากลุ่มใด

9 การรักษา รักษาทางจิตสังคม จิตบำบัด : รายบุคคล , กลุ่ม
เข้า admit ในโรงพยาบาล ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด ศาสนา และ เทคนิคผ่อนคลาย

10 การรักษา (ต่อ) รักษาทางชีวภาพ การใช้ยาต้านความกังวล ยาต้านความซึมเศร้า
ยานอนหลับขนาดต่ำ


ดาวน์โหลด ppt อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google