งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjustment Disorder อ. อัศวินี นามะ กันคำ ภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjustment Disorder อ. อัศวินี นามะ กันคำ ภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjustment Disorder อ. อัศวินี นามะ กันคำ ภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช

2 Adjustment Disorders  ICD-10 เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึก อึดอัดเป็นทุกข์ ร่วมกับมี์ความ แปรปรวนทางอารมณ์จนทำให้ไม่ สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดใน ระยะ 1 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน  DSM-IV เป็นความผิดปกติด้าน จิตใจซึ่งเป็นปฏิกริยาต่อความกดดัน ที่ทราบ / บอกสาเหตุความเครียดได้ ชัดเจน เกิดในระยะเวลา 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน

3 สาเหตุ  เหตุการณ์ที่เกิดใน ชีวิตประจำวัน  ความรุนแรงไม่มากนัก  ปัญหาที่เกิดจากครอบครัว ปัญหาหน้าที่การงาน ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหา เศรษฐกิจ ความเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ ภัยธรรมชาติ สงคราม การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ + พฤติกรรม

4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับตัวผิดปกติ  โครงสร้างบุคลิกภาพ  ขนบธรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม  แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ  เหตุการณ์ / สิ่งที่ก่อให้เกิด ความเครียด  วัย

5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดความกดดัน  Stressors  Situational context  Intrapersonal factor  ขาด Social support

6 ลักษณะการแสดงออกของ การปรับตัวผิดปกติ  ด้านอารมณ์ความรู้สึก  anxiety : severe anxiety, panic anxiety  helplessness  guilt & shame, anger, ambivalence  ด้านพฤติกรรม

7 ลักษณะอาการทาง คลินิก  การปรับตัวผิดปกติที่มี อารมณ์เศร้า  การปรับตัวผิดปกติที่มี อารมณ์วิตกกังวล  การปรับตัวผิดปกติที่มี อารมณ์วิตกกังวลและ อารมณ์เศร้าร่วมด้วย

8 ลักษณะอาการทาง คลินิก ( ต่อ )  การปรับตัวผิดปกติที่มีความ ประพฤติเบี่ยงเบน  การปรับตัวผิดปกติที่มี อารมณ์และความประพฤติ เบี่ยงเบน  การปรับตัวผิดปกติที่ไม่จัด เข้ากลุ่มใด

9 การรักษา  รักษาทางจิตสังคม  จิตบำบัด : รายบุคคล, กลุ่ม  เข้า admit ในโรงพยาบาล  ครอบครัวบำบัด  พฤติกรรมบำบัด  ศาสนา และ เทคนิคผ่อนคลาย

10 การรักษา ( ต่อ )  รักษาทางชีวภาพ  การใช้ยาต้านความกังวล  ยาต้านความซึมเศร้า  ยานอนหลับขนาดต่ำ


ดาวน์โหลด ppt Adjustment Disorder อ. อัศวินี นามะ กันคำ ภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google