งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบจาก global warming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบจาก global warming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบจาก global warming
1. ผลกระทบต่อ Hydrological cycle โลกมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่ในรูปต่างๆ เช่น แหล่งน้ำผิวดิน มหาสมุทร น้ำใต้ดิน ธารน้ำแข็ง หิมะ ไอน้ำ หยดน้ำและเกล็ดน้ำแข็ง ในเมฆ

2

3 Triftgletscher in Switzerland until recently filled the entire basin
seen here. Thinning of the tongue during the 1990s accelerated and as of 2001 a lake started to form in front of it. Rapid break-up of the snout is now underway. Image: Glaciers Online/Jrg Alean (BBC News, 2005)

4 The satellite photo at far left shows the Larson B ice shelf on Jan
The satellite photo at far left shows the Larson B ice shelf on Jan. 31, Ice appears as solid white. Moving to the right, in photos taken Feb. 17 and Feb. 23, the ice begins to disintegrate. In the photos at far right, taken Mar. 5 and Mar 7, note water (blue) where solid ice had been, and that a portion of the shelf is drifting away. Photos: National Aeronautics and Space Administration (BBC News)

5 The extent of summer surface melting on Greenland has increased
in recent years. Source: Arctic Climate Impact Assessment (BBC News)

6 The icebreaking date for the Tornio River in Finland has been recorded since With the increased greenhouse effect, impacts on the cryosphere are likely. One impact will be less ice on rivers and lakes. Freeze-up dates will be delayed, and break-up will begin earlier. The period of river-ice could be shortened by up to a month. Many rivers within the temperate regions could become ice-free or develop only intermittent or partial ice coverage. (Data from:

7

8 ไอน้ำในบรรยากาศมากขึ้น
ในที่ใกล้แหล่งน้ำ อากาศอุ่นขึ้น น้ำระเหยมากขึ้น ไอน้ำในบรรยากาศมากขึ้น เกิดเมฆและฝนตกหนักในบางพื้นที่ Infiltration & run off เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำมาก

9 ในที่ที่ไกลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำน้อย แห้งมากกว่าเดิม ไอน้ำในบรรยากาศน้อย
Evaporation & transpiration เพิ่ม แห้งมากกว่าเดิม ไอน้ำในบรรยากาศน้อย ฝนตกน้อย ground water & run off ลดลง ปริมาณน้ำลดลง

10 คาดการณ์ว่า ถ้า CO2 เพิ่มเป็น 2 เท่าของระดับที่มีก่อนยุคอุตสาหกรรม
อุณหภูมิโลก อาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด 1 ํC หรืออาจสูงถึง 4 ํC ระดับน้ำทะเลอาจสูงได้มากถึง ซม. ในปี ค.ศ. 2100 หากน้ำแข็งในธารน้ำแข็งและ Antarctic ละลายหมด ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 47 เมตร Venice, Italy (BBC News)

11 ผลจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
1. ผลต่อสิ่งมีชีวิต distribution pattern ของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง - จำนวนหอยนางรมลดลง - ป่าชายเลนถูกทำลาย - ทำให้พืชเศรษฐกิจที่สำคัญสูญเสียไป

12 2. เกิด erosion และน้ำท่วมบริเวณชายฝั่ง
เช่น - คาดว่า Bangladesh, Maldives, Mediterranean, Florida จะมีพายุเกิดขึ้นบ่อย และทำความเสียหายมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ประเทศ TUVALU เป็นประเทศแรกที่จะหายไปเมื่อ ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น (~2050) (Photo: BBC News)

13 (Photo: BBC News)

14 "A house damaged when cyclone Heta hit Samoa in January 2004."
(BBC news)

15 2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ
หมีขั้วโลก ซึ่งเป็น predator ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาจสูญพันธุ์ไปในอีก 100 ปี นกเพนกวินลดจำนวนลง ผลต่อวงชีวิตของแมลง (BBC news)

16 โดยเฉพาะบริเวณ northern hemisphere
growing season ยาวออก สังคมพืชมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบริเวณ northern hemisphere พืชที่เจริญในที่ lower elevation รุกรานพืชที่เจริญใน higher elevation Alpine vegetation Subalpine forest

17 ขอบเขตของ biomes มีการเปลี่ยนแปลง
ไม้จาก Boreal forest รุกรานพืชประจำถิ่น ในเขต Tundra Boreal forest ถูกแทนที่ โดยพืชจาก hardwood forest และ grassland

18 ป่าบางส่วนบริเวณ Alaska, Russia Canada Northern Europe
ที่เจริญในบริเวณที่เย็นจัดและมี Permafrost ถูกทำลาย โลกอุ่นขึ้นพื้นน้ำแข็งละลาย ---> habitat กลายสภาพเป็น พื้นที่ที่มีน้ำขัง ---> ต้นไม้ตาย ---> เกิดการรุกรานของ new species ต้นไม้เป็นที่เก็บ C ---> ต้นไม้เน่าทำให้เกิด CO2 และ methane ซึ่งเป็น GHGs

19 (BBC News)

20 3. ผลกระทบต่อเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงต่อผลผลิตทางการเกษตร growing season ขยายออก ลดอันตรายที่เกิดจาก frost อาจทำให้เกิดการระบาดของแมลง ปริมาณ precipitation ที่ไม่แน่นอน

21 3. อากาศที่อุ่นขึ้นทำให้เกิดการระบาดของโรค
ในพื้นที่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อน เช่น การระบาดของเชื้อมาลาเรียในเขตอบอุ่น การระบาดของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารและน้ำ เช่น ท้องเสีย อหิวาตกโรค โดยเฉพาะในเขตร้อน © Atlantic Monthly: awakening a sleeping world

22 Malaria will have risen in many parts of the world by 2020
(a temperature increase of about two degrees Fahrenheit)

23 เกิดการระบาดของศัตรูพืช
Tree-eating wood beetles are likely to benefit from a warmer climate and reproduce in ever-increasing numbers. These images show damage to White Spruce trees in Alaska caused by the pests. Image: Gary Braasch (BBC NEWS)

24 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานใหม่ - ลดการใช้ยานยนต์ - ประหยัดไฟ - หยุดการทำลายป่า และปลูกป่าทดแทน - ใช้พลังงานธรรมชาติ

25 ความร่วมมือในระดับสากล
Kyoto Protocol Photo: BBC news Environmentalists plan to hold protests around the world to mark the treaty coming into force The Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (Australia, China, India, Japan, South Korea & USA)

26

27 ( Biological Magnification, Biomagnification)
Bioaccumulation ( Biological Magnification, Biomagnification) สารพิษส่งผ่าน food chain โดยผ่านการกินกันเป็นทอดๆ โดยความเข้มข้นของสารพิษจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ เช่น DDT ซึ่งละลายได้ดีในไขมัน Water ppm Plankton 0.04 ppm Small fish ppm Large fish 1-2 ppm Fish eating bird 3-76 ppm

28 สิ่งมีชีวิตจะตอบสนองต่อสารมลพิษแตกต่างกัน
สิ่งมีชีวิตบางชนิดสะสมสารมลพิษไว้โดยไม่แสดงอาการ บางชนิด ไม่สามารถทนทานได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตนั้น หรือในกลุ่มสิ่งมีชีวิต สามารถนำความรู้นี้ มาประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตในการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Bioindicators) เช่น * การวิเคราะห์เนื้อเยื่อปลาตรวจสอบสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ (accumulative)

29 การสำรวจแมลงหน้าดินเพื่อศึกษาผลกระทบของ
การใช้สารเคมีจากการเกษตร (diversity) * การศึกษาชนิดของนกและลักษณะการใช้พื้นที่ * การใช้ไลเคนตรวจสอบมลพิษอากาศ

30 การกระจายตัวของ Hyperphyscia adglutina

31 การกระจายตัวของ Lecanora cf. leprosa

32


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบจาก global warming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google