งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2 ไปที่เมนู “ ตั้งค่า ”

3

4 ไปที่เมนู “ กล้อง ” ถ่ายภาพ ออกจากเมนู

5 ไปที่เมนู Waypoint คนที่ 1 พิมพ์เลข “1”

6 เลือกรูปที่ ต้องการ ไปเปลี่ยนสัญลักษณ์ว่าเป็นโรคอะไร

7 สีน้ำตาล = โรครากน้ำตาลสีขาว = โรครากขาว สีแดง = โรครากแดง สีแดง ขาว = โรคราสีชมพู X กลับสู่หน้าจอเมนูหลัก เพื่อเรียกดูข้อมูล จดลงในแบบบันทึก

8 ไปที่เมนู “WayPoint Manager” เลื่อนลูกศร ไปที่ เปลี่ยนพิกัด จดข้อมูลลงในแบบบันทึก ค่า “X” ค่า “Y”

9 เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องลงโปรแกรม BaseCamp เปลี่ยนภาษา “Edit – Options… เลือก General เลือก “ ภาษาไทย ”

10 สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปิดเครื่องเสียบสายถ่ายโอนข้อมูล USB เลือก “ ใช่ ” เลือก “ ที่จัดเก็บภายใน ” เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อที่ต้องการ เช่น เปลี่ยนเป็น “ ต. ขุนทะเล ”

11 จะได้ข้อมูลจากเครื่อง GPS ถ่ายข้อมูลลง คอมพิวเตอร์ไปที่ “ เอ็กซ์ปอร์ต ” เลือก “ คัดลอก ” ไปที่ตำบลที่ตั้งค่าไว้คลิกขวา “ วาง ” เลือกไดร์ที่จะ save เช่น save ที่ Desktop สร้างโฟลเดอร์ “ อ. เมือง ”

12 1. จัดส่งข้อมูลให้จังหวัด 2 แบบ คือ 1.1 แบบบันทึกข้อมูลพิกัดฯ 1.2 แผ่น CD ข้อมูล 2. จังหวัดนำข้อมูลไปจัดทำแผนที่ โรคระบาดยางพารา โดยใช้ โปรแกรม ArcGIS 3. ส่งแผนที่โรคยางพาราให้แต่ละ อำเภอเพื่อเป็นข้อมูลโรคยางพารา แต่ละอำเภอ 1. จัดส่งข้อมูลให้จังหวัด 2 แบบ คือ 1.1 แบบบันทึกข้อมูลพิกัดฯ 1.2 แผ่น CD ข้อมูล 2. จังหวัดนำข้อมูลไปจัดทำแผนที่ โรคระบาดยางพารา โดยใช้ โปรแกรม ArcGIS 3. ส่งแผนที่โรคยางพาราให้แต่ละ อำเภอเพื่อเป็นข้อมูลโรคยางพารา แต่ละอำเภอ

13 ขอบคุณเป็น อย่างสูง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ ธานี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google