งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง CSS เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง CSS เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง CSS เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง

2 1. เลือก New css Rule • อยู่ด้านขวาของหน้าจอ เลือกแถบ css styles

3 2. ตั้งค่าตามรูป • ตั้งค่าตามรูป แล้วกด OK

4 3. เลือกตำแหน่งบันทึก CSS • เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึก ( โฟลเดอร์เดียวกับ งาน ) • ตั้งชื่อ แล้วกด Save

5 4. ตั้งค่าตามรูป • เลือกฟอนต์ • เลือกขนาดตัวหนังสือ • เลือกสี • None ( ไม่เส้น ) • OK

6 การเรียกใช้ CSS 1. ครอบส่วนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 2. เลือก Class ด้านล่างของหน้าโปรแกรม

7 การสร้างสี Link 1. คลิกขวาที่ CSS 2. เลือก New…

8 2. ตั้งค่าตามรูป a:link คือสีของลิงค์ปกติ

9 3. กำหนดค่าของรูปแบบตัวหนังสือ ที่เป็นลิงค์

10 สร้าง Link เปลี่ยนสีเมื่อเมาส์ชี้ 1. คลิกขวาที่ CSS.css 2. เลือก New…

11 3. ตั้งค่าตามรูป • เลือก compound • a:hover ( เมื่อเมาส์ชี้เปลี่ยนสี )

12 4. เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ • ตั้งค่าให้แตกต่างจากการสร้าง Link


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง CSS เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google