งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง
การสร้าง CSS เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง

2 1. เลือก New css Rule อยู่ด้านขวาของหน้าจอ เลือกแถบ css styles

3 2. ตั้งค่าตามรูป ตั้งค่าตามรูป แล้วกด OK

4 3. เลือกตำแหน่งบันทึก CSS
เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึก (โฟลเดอร์เดียวกับงาน) ตั้งชื่อ แล้วกด Save

5 4. ตั้งค่าตามรูป เลือกฟอนต์ เลือกขนาดตัวหนังสือ เลือกสี None (ไม่เส้น)
OK

6 การเรียกใช้ CSS ครอบส่วนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
เลือก Class ด้านล่างของหน้าโปรแกรม

7 การสร้างสี Link คลิกขวาที่ CSS เลือก New…

8 2. ตั้งค่าตามรูป a:link คือสีของลิงค์ปกติ

9 3. กำหนดค่าของรูปแบบตัวหนังสือที่เป็นลิงค์

10 สร้าง Link เปลี่ยนสีเมื่อเมาส์ชี้
คลิกขวาที่ CSS.css เลือก New…

11 3. ตั้งค่าตามรูป เลือก compound a:hover (เมื่อเมาส์ชี้เปลี่ยนสี)

12 4. เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์
ตั้งค่าให้แตกต่างจากการสร้าง Link


ดาวน์โหลด ppt เปลี่ยนสี และรูปแบบของตัวหนังสือ และจุดเชื่อมโยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google