งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Shortcut 1. คลิกขวาที่ File หรือ Folder หรือสิ่งที่จะ สร้างเป็น Shortcut 2. เลือกคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Shortcut 1. คลิกขวาที่ File หรือ Folder หรือสิ่งที่จะ สร้างเป็น Shortcut 2. เลือกคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Shortcut 1. คลิกขวาที่ File หรือ Folder หรือสิ่งที่จะ สร้างเป็น Shortcut 2. เลือกคำสั่ง

2 การสร้าง Folder ใหม่ 1. ใน My computer เข้าไปยังไดร์ฟที่ ต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks คลิกที่ Make a new folder จะปรากฏได คอนโฟลเดอร์ชื่อ New Folder พร้อมให้ พิมพ์ชื่อใหม่ 3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการแล้วกด Enter

3 การจัดการกับ Folder 1. เลือก Folder ที่ ต้องการ 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก

4 การจัดการ File 1. เลือก File ที่ ต้องการ 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก

5 การโอนย้ายหรือคัดลอก File หรือ Folder 1. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการจะ โอนย้ายหรือคัดลอก 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Move…. เพื่อโอนย้าย หรือ Copy….. เพื่อคัดลอก 3. เลือกไดร์ฟ / โฟลเดอร์ปลายทางที่จะนำ ไฟล์ / โฟลเดอร์นั้นไปไว้ 4. เลือกปุ่ม Move หรือ Copy

6 การเปลี่ยนชื่อ File และ Folder 1. เลือก File หรือ Folder ที่จะเปลี่ยนชื่อ 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Rename this file หรือ Rename this folder หรือ คลิกที่ส่วนของชื่อ File หรือ Folder นั้น 3. พิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ 4. กด Enter ** ชื่อ File จะสามารถยาวได้ถึง 255 ตัวอักษร รวมเว้นวรรค แต่จะต้องไม่มี เครื่องหมาย \ / : * ? “ l รวมอยู่ในชื่อ File

7 การลบ File หรือ Folder 1. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการจะลบ 2. ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Delete….. หรือ กดปุ่ม Del หากเราเลือก Yes วินโดวส์จะนำ File นั้น ไปเก็บไว้ในส่วนของ Recycle Bin เพื่อให้เรียกกลับคืนมาได้ หากเปลี่ยนใจ หากลบ File ในไดร์ฟอื่น วินโดวส์จะ ยืนยันการลบ หากผู้ใช้เลือก Yes ไฟล์ นั้นจะถูกลบไปเลยไม่สามารถเรียกคืนได้


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Shortcut 1. คลิกขวาที่ File หรือ Folder หรือสิ่งที่จะ สร้างเป็น Shortcut 2. เลือกคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google