งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการใช้โปรแกรม Sound Forge ในการบันทึกและตัดต่อเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการใช้โปรแกรม Sound Forge ในการบันทึกและตัดต่อเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการใช้โปรแกรม Sound Forge ในการบันทึกและตัดต่อเสียง

2 การบันทึกเสียงจาก แหล่งต่างๆ 1. การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน 2. การบันทึกเสียงจากเทป / ซีดี 3. การบันทึกเสียงจากเวบต่างๆ 4. การบันทึกด้วย Software ( โปรแกรม Sound Forge) 5. การริบแผ่น Audio ออกมา เป็นไฟล์ MP3

3 การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน อุปกรณ์

4 เสียบสาย Mic เข้าที่ช่อง Mic ของ การ์ดเสียง ( ช่องสีชมพู ) การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน

5 เซตการทำงานของการ์ดเสียง ต้องการบันทึกจากแหล่งไหน คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง ที่อยู่ตรง System tray เราจะได้หน้าต่าง Volume control ปรากฎขึ้นมา เลือก Volume Control

6 การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน เลือกคำสั่ง Options > Properties

7 การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน เลือกที่ช่อง adjust volume for Recording ที่ด้านล่างตามไป เลือกช่อง Microphone

8 การบันทึกเสียงจาก ไมโครโฟน

9 การบันทึกเสียง จากม้วนเทป

10 อุปกรณ์ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง / เครื่องวอล์ก แมนหรือซาวน์เบาท์ สายสัญญาณแบบ 1 ออก 2 ( สายสเตอริ โอ 1 หัว RCA 2 หัว ) สายสัญญาณแบบ 1 ออก 1 ( สายสเตอริ โอ ทั้ง 2 ด้าน )

11 1. เสียบสาย RCA เข้าที่ช่อง Out put ของเครื่องเล่นเทป การบันทึกเสียงจาก ม้วนเทป

12 2. นำสายด้านสเตอริโอเสียบเข้าช่อง Line in ของการ์ดเสียง การบันทึกเสียงจาก ม้วนเทป

13 3. ตั้งค่าให้กับการ์ดเสียง เลือกที่ช่อง line in การบันทึกเสียงจาก ม้วนเทป

14 การบันทึกเสียงจากเวบ ต่างๆ สำหรับการบันทึกเสียงจากเวบต่างๆ เรา ไม่ต้องมีสายสัญญาณอะไร เพราะเป็น เสียงที่เกิดจากการ์ดเสียงเอง เพียงแต่ เราไปกำหนดค่าที่การ์ดเสียงแค่นั้นก็พอ

15 การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Sound Forge)

16 แผงคอนโทรลในการสั่งบันทึก เล่น หรือหยุดไฟล์ มิเตอร์แสดงระดับเสียง ปุ่มย่อ / ขยายไฟล์เสียง แสดงคุณสมบัติของไฟล์เสียง แถบดำ คือ เนื้อหาของไฟล์เสียง แสดงระดับความดังของเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล

17 การตั้งค่าเริ่มต้นของ โปรแกรม

18 บอกคุณสมบัติของเสียงที่ต้องการบันทึก

19 ค่ามาตราฐานของ โปรแกรม Sample rate = 44,100 Hz Bit rate= 16 บิต Channels= Stereo Maximum edit time = แสดง เวลาให้ทราบว่าเนื้อที่ ว่างของไดรฟ์ที่เราใช้ในการ อัดเสียง

20 Recording

21 Recording

22 Recording

23 Recording

24 Save file

25

26 เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการบันทึก เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บงาน กำหนดคุณภาพของเสียง

27 การริบแผ่น Auduio เป็น MP3 การริบเพลงจากแผ่น Audio ออกมาเป็น ไฟล์ MP3 โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ให้ คุณภาพที่ดีมากๆ  ใส่แผ่น Audio ที่ต้องการแปลงมาเป็น MP3 ใส่ลงในไดรฟ์ซีดี / ดีวีดี  เปิดดูไฟล์ในแผ่นเพลง Audio แต่ละเพลง ถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ ๆ เช่น Tracko1.cda หมายถึงเพลงที่ 1  เปิดโปรแกรม Sound forge

28 การริบแผ่น Audio เป็น MP3

29

30

31

32

33 หลังจากที่โปรแกรมแปลงเพลงเสร็จแล้ว สามารถทดลองฟังก่อนได้ จัดเก็บให้เลือกคำสั่ง Save As กำหนด ชื่อไฟล์เพลงของ MP3 เลือกประเภทของไฟล์เป็น MP3 ที่สำคัญ Template ให้เลือกเป็น 128 Kbps Co Quality Audio คลิ้กที่ปุ่ม Save

34 การริบแผ่น Audio เป็น MP3

35 การตัดต่อไฟล์ ระดับพื้นฐาน 1. เลือกช่วงของเนื้อไฟล์ที่ ต้องการ

36 การตัดต่อไฟล์ ระดับพื้นฐาน ต้องการลบไฟล์ เลือกคำสั่ง Delete ต้องการทำสำเนา ใช้ Edit > Copy สร้างไฟล์ใหม่ Edit > Paste ย้ายสลับตำแหน่ง Edit > Cut จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไป ยังตำแหน่งใหม่ เลือกคำสั่ง Edit > Paste

37


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการใช้โปรแกรม Sound Forge ในการบันทึกและตัดต่อเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google