งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง กระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง กระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง กระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการดำเนินงาน

2 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร หมู่ที่ 1 ต. ป่าเด็ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  ร่วมปรึกษาหาแนวทางการอบรมการกรีดยางพารา

3 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามกิจกรรมโครงการปลูกผักแปลงรวม บ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต. ห้วยแม่เพรียง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

4 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วางแผนการจัดการศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งลึก – บางกลอย กับ ปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน ประมงอำเภอแก่งกระจานและ อาสาพัฒนาชุมชนปิดทองหลังพระ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

5 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

6 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งกระจาน ชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร ตามคู่มือที่จังหวัดจัดส่ง ให้อำเภอและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

7 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ต้อนรับ ผอ. วัชระ คงอุดหนุน ผอ. กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตและ ผอ. ชุมพร พวงประยงค์ ผอ. กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยียน โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก ต. ห้วยแม่เพรียง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

8 งานยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและ 8 ประสาน ต. สองพี่ น้อง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ชี้แจงการแก้ไขปัญหาการผลิตสับปะรด โดยดำเนินการ จัดทำข้อมูลผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือนของปี 2556 และจะนัดประชุมหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำเสนอการแก้ไข ปัญหา

9 งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปล่อยแมลงช้างปีกใสในพื้นที่มันสำปะหลัง ต. พุสวรรค์ และ ต. แก่งกระจาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

10 จบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2555


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง กระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google