งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
ผลการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

2 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.ป่าเด็ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ร่วมปรึกษาหาแนวทางการอบรมการกรีดยางพารา

3 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ติดตามกิจกรรมโครงการปลูกผักแปลงรวม บ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแม่เพรียง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

4 งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
วางแผนการจัดการศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งลึก – บางกลอย กับปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน ประมงอำเภอแก่งกระจานและอาสาพัฒนาชุมชนปิดทองหลังพระ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

5 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ติดตามกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

6 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งกระจาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร ตามคู่มือที่จังหวัดจัดส่งให้อำเภอและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

7 งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ต้อนรับ ผอ.วัชระ คงอุดหนุน ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ ผอ.ชุมพร พวงประยงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยียนโรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

8 งานยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและ 8 ประสาน ต.สองพี่น้อง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงการแก้ไขปัญหาการผลิตสับปะรด โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือนของปี 2556 และจะนัดประชุมหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหา

9 งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ปล่อยแมลงช้างปีกใสในพื้นที่มันสำปะหลัง ต.พุสวรรค์ และ ต.แก่งกระจาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

10 จบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2555


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google