งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน วันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าว ต้อนรับ และบรรยายสรุปแผน - ผลการดำเนินงานของสำนัก พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนี้ ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายสรุปแผน - ผลการ ดำเนินงานของ ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อที่ประชุม การประชุมนำเสนอแผน - ผลการ ดำเนินงาน ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยี

2 - 2 -

3 - 3 - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี ( สพศ.) ภาพ / ข่าว


ดาวน์โหลด ppt นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google