งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมนำเสนอแผน-ผลการดำเนินงาน ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมนำเสนอแผน-ผลการดำเนินงาน ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมนำเสนอแผน-ผลการดำเนินงาน ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายสรุปแผน-ผลการดำเนินงานของ ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อที่ประชุม

2 - 2 -

3 คณะทำงานประชาสัมพันธ์ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพศ.)
- 3 - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพศ.) ภาพ/ข่าว


ดาวน์โหลด ppt การประชุมนำเสนอแผน-ผลการดำเนินงาน ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google