งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2555

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ 1 เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาครู อาสาสมัคร การศึกษานอก โรงเรียน 2 เดินทางกลับ ศฝช. ชร. วันหยุด ประจำเดือน 3 วันหยุด ประจำเดือน 4 วันหยุดประจำเดือน เดินทางสู่ ศฝช. ชร. เตรียมเข้ารับการ อบรมและประชุม ประจำเดือน 5 เข้าร่วมการอบรม การประกันคุณภาพ สถานศึกษา ศฝช. เชียงราย 6 เข้าร่วมการอบรม การจักตั้งวิชาชีพใน พื้นที่ ศฝช. เชียงราย 7 ประชุมประจำเดือน ศฝช. เชียงราย 8 ประชุมประจำเดือน ศฝช. เชียงราย 9 เดินทางจาก ศฝช. ชร. สู่ โครงการ สถานีฯ ห้วย แม่เกี๋ยง ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 10 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ กิจกรรม 5 ส. 11 ปฏิบัติงานในพื้นที่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 12 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการทอผ้าฯ 13 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการทอผ้าฯ 14 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการทอผ้าฯ 15 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการทอผ้าฯ 16 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ โครงการเกษตร ผสมผสาน 17 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ โครงการเกษตร ผสมผสาน 18 ปฏิบัติงานในพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ โครงการ เกษตรผสมผสาน 19 ปฏิบัติงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( โรงตีมีด ) 20 ปฏิบัติงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( โรงตีมีด ) 21 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการเรียนรู้ 22 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการเรียนรู้ 23 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการ เรียนรู้ 24 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการ เรียนรู้ 25 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการเรียนรู้ 26 ปฏิบัติงานใน ศฝช. ชร. พัฒนาฐานการเรียนรู้ 27 วันหยุดประจำเดือน 28 วันหยุดประจำเดือน 29 วันหยุดประจำเดือน 30 วันหยุด ประจำเดือน


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google