งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีก.ย.ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีก.ย.ก.ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีก.ย.ก.ย. สะสม 1. กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการประมง 353 1.1 โครงการประมงชุมชน 353

2 ติดป้ายโครงการฯ สำรวจข้อมูลชาวประมง

3 พบปะผู้นำชุมชน, นักวิชาการเกษตร และนายช่าง ชลประทาน

4 สำรวจพื้นที่พร้อม พิกัด GPS

5 สำรวจข้อมูลชาวประมง

6 ประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อม คัดเลือกคณะกรรมการฯ

7 ประชุมคณะ กรรมการฯ

8 อบรมการมีส่วนร่วม ของชุมชน

9 ดูสาธิตวิธีการทำกระชังและการล้อม คอกเพื่ออนุบาลลูกปลา

10 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ สร้างแนวเขตและทำ กระชังเพื่ออนุบาลลูกปลา

11 ติดตั้งป้าย โครงการฯ

12 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ จัดทำกระชังเพื่อ อนุบาลลูกปลา ชุดที่ 2

13 ปล่อยพันธุ์ปลา 1) 11 ตุลาคม 2555 พันธุ์ปลา จำนวน 180,000 ตัว 2) 22 กุมภาพันธ์ 2556 พันธุ์ ปลาจำนวน 10,000 ตัว 3) 18 มีนาคม 2556 พันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว 4) 5 เมษายน 2556 พันธุ์ กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว 5) 8 พฤษภาคม 2556 พันธุ์ ปลาจำนวน 50,000 ตัว 6) 18 มิถุนายน 2556 พันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว 7) 1 สิงหาคม 2556 พันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว รวมจำนวนสัตว์น้ำ ทั้งสิ้น 650,000 ตัว

14 มอบอาหารสัตว์ น้ำ

15 ซ่อมแซมศาลาประมงชุมชน และกระชัง

16 ร่วมกับคณะกรรมประมงชุมชนจัดงานแข่งขันตกปลา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีก.ย.ก.ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google