งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ (เดือนกันยายน) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี ก.ย. สะสม 1. กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการประมง 35 3 1.1 โครงการประมงชุมชน

2 ติดป้ายโครงการฯ สำรวจข้อมูลชาวประมง

3 พบปะผู้นำชุมชน , นักวิชาการเกษตร และนายช่างชลประทาน

4 สำรวจพื้นที่พร้อมพิกัด GPS

5 สำรวจข้อมูลชาวประมง

6 ประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการฯ

7 ประชุมคณะกรรมการฯ

8 อบรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

9 ดูสาธิตวิธีการทำกระชังและการล้อมคอกเพื่ออนุบาลลูกปลา

10 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ สร้างแนวเขตและทำกระชังเพื่ออนุบาลลูกปลา
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ สร้างแนวเขตและทำกระชังเพื่ออนุบาลลูกปลา

11 ติดตั้งป้ายโครงการฯ

12 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ จัดทำกระชังเพื่ออนุบาลลูกปลา ชุดที่ 2
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ จัดทำกระชังเพื่ออนุบาลลูกปลา ชุดที่ 2

13 รวมจำนวนสัตว์น้ำทั้งสิ้น 650,000 ตัว
ปล่อยพันธุ์ปลา 1) 11 ตุลาคม 2555 พันธุ์ปลา จำนวน 180,000 ตัว 2) 22 กุมภาพันธ์ พันธุ์ ปลาจำนวน 10,000 ตัว 3) 18 มีนาคม พันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว 4) 5 เมษายน พันธุ์ กุ้งก้ามกราม จำนวน 300,000 ตัว 5) 8 พฤษภาคม พันธุ์ ปลาจำนวน 50,000 ตัว 6) 18 มิถุนายน พันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว 7) 1 สิงหาคม พันธุ์ปลา รวมจำนวนสัตว์น้ำทั้งสิ้น 650,000 ตัว

14 มอบอาหารสัตว์น้ำ

15 ซ่อมแซมศาลาประมงชุมชนและกระชัง

16 ร่วมกับคณะกรรมประมงชุมชนจัดงานแข่งขันตกปลา
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google