งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่กิจกรรมสถานที่ ดำเนินการ วันที่ ดำเนินกา ร หมาย เหตุ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯ 4 ตำบล 3-6 ก. ค. 55 2 ส่งเสริม ให้คำแนะนำ การจัดเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่กิจกรรมสถานที่ ดำเนินการ วันที่ ดำเนินกา ร หมาย เหตุ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯ 4 ตำบล 3-6 ก. ค. 55 2 ส่งเสริม ให้คำแนะนำ การจัดเก็บข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ที่กิจกรรมสถานที่ ดำเนินการ วันที่ ดำเนินกา ร หมาย เหตุ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯ 4 ตำบล 3-6 ก. ค. 55 2 ส่งเสริม ให้คำแนะนำ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 10 ตำบล 1-13 ก. ค. 55 3 ส่งเสริมสุขภาพกองทุน แก้ไขปัญหาความ ยากจน 10 หมู่บ้าน 9 ตำบล 16-18 ก. ค. 55 4 ออกหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ หมู่ 11 ต. พิกุลออก 19 ก. ค. 55 5 ติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านเจ๊ก หมู่ 1 ต. อาษา 2-30 ก. ค. 55 6. ประชุมประจำเดือน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) 10 ตำบล 27 ก. ค. 55

12


ดาวน์โหลด ppt ที่กิจกรรมสถานที่ ดำเนินการ วันที่ ดำเนินกา ร หมาย เหตุ 1 ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯ 4 ตำบล 3-6 ก. ค. 55 2 ส่งเสริม ให้คำแนะนำ การจัดเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google