งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่เดียวดายไม่เดียวดาย. ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่เดียวดายไม่เดียวดาย. ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่เดียวดายไม่เดียวดาย

2 ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง

3 แต่ในภาพที่เห็น เป็น การปลูกพืช แต่ในภาพที่เห็น เป็น การปลูกพืช แบบประณีต โดยการนำ พืชสองอย่างมาปลูก ร่วมกัน หรือการปลูกพืช แซมนั้นเอง แต่ในภาพที่เห็น เป็น การปลูกพืช แต่ในภาพที่เห็น เป็น การปลูกพืช แบบประณีต โดยการนำ พืชสองอย่างมาปลูก ร่วมกัน หรือการปลูกพืช แซมนั้นเอง

4 โดยเกษตรกรจะปลูก ยางพาราก่อน แล้วค่อยปลูก มันสำปะหลังตามทีหลัง เพื่อให้ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดนั้นเอง โดยเกษตรกรจะปลูก ยางพาราก่อน แล้วค่อยปลูก มันสำปะหลังตามทีหลัง เพื่อให้ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดนั้นเอง

5 โดยยางพาราจะให้ผลผลิตประมาณ 7 ปี ส่วน โดยยางพาราจะให้ผลผลิตประมาณ 7 ปี ส่วน มันสำปะหลัง จะให้ผลภายใน 1 ปี กว่า ยางพาราจะให้ผลผลิตหรือกรีดได้ สามารถปลูกมันสำปะหลังได้ ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการปลูกพืชแซม ที่เกิดประโยชน์มากสำหรับเกษตรกร และ มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี โดยยางพาราจะให้ผลผลิตประมาณ 7 ปี ส่วน โดยยางพาราจะให้ผลผลิตประมาณ 7 ปี ส่วน มันสำปะหลัง จะให้ผลภายใน 1 ปี กว่า ยางพาราจะให้ผลผลิตหรือกรีดได้ สามารถปลูกมันสำปะหลังได้ ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการปลูกพืชแซม ที่เกิดประโยชน์มากสำหรับเกษตรกร และ มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

6 องค์ความรู้ นายคณิต ดงบัง ที่อยู่ บ้านดง น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี จังหวัด อุดรธานีองค์ความรู้ นายคณิต ดงบัง ที่อยู่ บ้านดง น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt ไม่เดียวดายไม่เดียวดาย. ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง ไม่เดียวดายในที่นี้ หมายถึง หมายถึง มีคู่ หรือ ของสองอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google