งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐, ๐๐๐ บาท อำเภอรวม ( คน ) ของเดิม เมืองน่าน 6805 ทุ่งช้าง 84 ท่าวังผา 55023 นาน้อย 3193 นาหมื่น 16 บ่อเกลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐, ๐๐๐ บาท อำเภอรวม ( คน ) ของเดิม เมืองน่าน 6805 ทุ่งช้าง 84 ท่าวังผา 55023 นาน้อย 3193 นาหมื่น 16 บ่อเกลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐, ๐๐๐ บาท อำเภอรวม ( คน ) ของเดิม เมืองน่าน 6805 ทุ่งช้าง 84 ท่าวังผา 55023 นาน้อย 3193 นาหมื่น 16 บ่อเกลือ -4 บ้านหลวง 686822

2 สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐, ๐๐๐ บาท อำเภอรวม ( คน ) ของเดิม ปัว 5110 ภูเพียง 463 สองแคว 853 สันติสุข 4427 เฉลิมพระเกียรติฯ -3 เชียงกลาง 43 เวียงสา 853 แม่จริม - 2,339 2 รวม 101

3 วิธีการทำงาน 1. ศึกษาคู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ให้เข้าใจ 2. รับแบบประเมิน โดยเปรียบเทียบข้อมูลสำมะ โนเกษตร หรือจะไปสอบถามด้วยตนเอง 3. สรุปแบบประเมิน แยกกลุ่ม - Existing Smart Farmer - Developing Smart Farmer 4. ประสาน กษ. จะลงไปช่วย ๔ อำเภอ เมือง น่าน ท่าวังผา สันติสุข นาน้อย 5. ส่งให้จังหวัดภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

4 ความ เชื่อมโย ง Smart Farmer อกม. ลดต้นทุน การผลิต ข้าว สำมะโน เกษตร การประกวด Smart Farmer ด้านการผลิต ข้าว


ดาวน์โหลด ppt สรุปข้อมูลเกษตรกร จังหวัดน่านที่มีรายได้ ๑๘๐, ๐๐๐ บาท อำเภอรวม ( คน ) ของเดิม เมืองน่าน 6805 ทุ่งช้าง 84 ท่าวังผา 55023 นาน้อย 3193 นาหมื่น 16 บ่อเกลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google