งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน แยกทางหลวงหมายเลข 1091 ( กม. ที่ ) - บ้าน ห้วยหยวก เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. หนองห้า เวียงสา, นาน้อย นน แยกทางหลวงหมายเลข 1091 ( กม. ที่ ) - บ. น้ำ ปั้ว เมือง, เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 1243 ( กม. ที่ ) - บ. จอมจันทร์ แม่จริม, เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. นาหนุน ท่าวังผา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. ศาลา ปัว นน แยกทางหลวงหมายเลข 1026 ( กม. ที่ ) - บ. พะเยา เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 1339 ( กม. ที่ ) - บ. ผามุง นาหมื่น, ร้องกวาง

3 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 9 นน แยกทางหลวงหมายเลข 1026 ( กม. ที่ ) - บ. น้ำ หิน นาน้อย นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. ภูเพียง เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข ( กม. ที่ ) - บ. ผา ตูบ เมือง นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. ม่วงเนิ้ง เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 1170 ( กม. ที่ ) - บ. น้ำ ฮาว ท่าวังผา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. คือเวียง เวียงสา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. เมืองจัง ภูเพียง นน แยกทางหลวงหมายเลข 1168 ( กม. ที่ ) - บ. ห้วยสอน ภูเพียง, เวียงสา

4 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 17 นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที ) - บ. ฝายแก เมือง นน แยกทางหลวงหมายเลข 1148 ( กม. ที่ ) - บ. สบ ขุ่น ท่าวังผา นน แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ ) - บ. กอก เชียง กลาง นน แยกทางหลวงหมายเลข 1257 ( กม. ที่ ) - บ. แม่สะนาน สันติสุข รวมระยะทางทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google