งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 ( กม. ที่ 30 + 630 ) - บ้าน ห้วยหยวก เวียงสา 15.6750 15.36 7 0.308 2 นน.30 03 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 215 + 050 ) - บ. หนองห้า เวียงสา, นาน้อย 40.3650 40.29 5 0.070 3 นน.40 04 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 ( กม. ที่ 2 + 925 ) - บ. น้ำ ปั้ว เมือง, เวียงสา 31.1750 0 4 นน.40 05 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 ( กม. ที่ 2 + 400 ) - บ. จอมจันทร์ แม่จริม, เวียงสา 19.2330 0 5 นน.30 07 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 399 + 000 ) - บ. นาหนุน ท่าวังผา 18.550 0 6 นน.30 08 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 431 + 025 ) - บ. ศาลา ปัว 9.8000 0 7 นน.40 09 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 ( กม. ที่ 2 + 950 ) - บ. พะเยา เวียงสา 6.2200 0 8 นน.40 10 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 ( กม. ที่ 20 + 200 ) - บ. ผามุง นาหมื่น, ร้องกวาง 36.1230 25.45 7 10.66 6

3 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 9 นน.40 11 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 ( กม. ที่ 31 + 765 ) - บ. น้ำ หิน นาน้อย 16.4560 16.05 4 0.402 10 นน.30 12 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 229 + 325 ) - บ. ภูเพียง เวียงสา 9.6720 0 11 นน.40 13 แยกทางหลวงหมายเลข ( กม. ที่ 2 + 950 ) - บ. ผา ตูบ เมือง 6.9950 0 12 นน.30 14 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 220 + 200 ) - บ. ม่วงเนิ้ง เวียงสา 10.1800 0 13 นน.40 15 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 ( กม. ที่ 10 +300 ) - บ. น้ำ ฮาว ท่าวังผา 12.7570 0 14 นน.30 18 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 224 + 900 ) - บ. คือเวียง เวียงสา 3.1000 0 15 นน.30 19 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 372 + 525 ) - บ. เมืองจัง ภูเพียง 8.69007.2281.462 16 นน.40 20 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 ( กม. ที่ 0 + 700 ) - บ. ห้วยสอน ภูเพียง, เวียงสา 39.3420 0

4 ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 17 นน.30 21 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที 376 + 850 ) - บ. ฝายแก เมือง 6.2000 0 18 นน.40 22 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 ( กม. ที่ 2 +075 ) - บ. สบ ขุ่น ท่าวังผา 38.0320 0 19 นน.30 23 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม. ที่ 446 + 600 ) - บ. กอก เชียง กลาง 17.4020 0 20 นน.40 24 แยกทางหลวงหมายเลข 1257 ( กม. ที่ 23 + 000 ) - บ. แม่สะนาน สันติสุข 7.0814.003.0810 รวมระยะทางทั้งสิ้น 353.04 8 4.000 336.1 40 12.90 8


ดาวน์โหลด ppt ลำ ดับ รหัส สาย ทาง ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง โครงการ อำเภอ ระยะทา ง ( กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง ( กม.) ลาด ยาง ( กม.) คอนก รีต ( กม.) 1 นน.40 02 แยกทางหลวงหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google