งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสายทางในเขตความรับผิดชอบของ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน จำนวน 20 สายทาง

2 ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ
ลำดับ รหัส สายทาง ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ อำเภอ ระยะทาง (กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง (กม.) ลาดยาง(กม.) คอนกรีต (กม.) 1 นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข ( กม.ที่ ) - บ้านห้วยหยวก เวียงสา 15.675 15.367 0.308 2 นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม.ที่ ) - บ.หนองห้า เวียงสา, นาน้อย 40.365 40.295 0.070 3 นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 ( กม.ที่ ) -บ.น้ำปั้ว เมือง, 31.175 4 นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 ( กม.ที่ ) - บ.จอมจันทร์ แม่จริม, 19.233 5 นน.3007 ( กม.ที่ ) - บ.นาหนุน ท่าวังผา 18.55 6 นน.3008 ( กม.ที่ ) - บ.ศาลา ปัว 9.800 7 นน.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 ( กม.ที่ ) - บ.พะเยา 6.220 8 นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 ( กม.ที่ ) - บ.ผามุง นาหมื่น, ร้องกวาง 36.123 25.457 10.666

3 ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ
ลำดับ รหัส สายทาง ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ อำเภอ ระยะทาง (กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง (กม.) ลาดยาง(กม.) คอนกรีต (กม.) 9 นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข ( กม.ที่ ) - บ.น้ำหิน นาน้อย 16.456 16.054 0.402 10 นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม.ที่ ) - บ.ภูเพียง เวียงสา 9.672 11 นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข ( กม.ที่ ) - บ.ผาตูบ เมือง 6.995 12 นน.3014 ( กม.ที่ ) - บ.ม่วงเนิ้ง 10.180 13 นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 ( กม.ที่ ) - บ.น้ำฮาว ท่าวังผา 12.757 14 นน.3018 ( กม.ที่ ) - บ.คือเวียง 3.100 15 นน.3019 ( กม.ที่ ) - บ.เมืองจัง ภูเพียง 8.690 7.228 1.462 16 นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 ( กม.ที่ ) - บ.ห้วยสอน ภูเพียง, 39.342

4 ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ
ลำดับ รหัส สายทาง ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ อำเภอ ระยะทาง (กม.) ชนิดผิวจราจร ลูกรัง (กม.) ลาดยาง(กม.) คอนกรีต (กม.) 17 นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม.ที ) - บ. ฝายแก เมือง 6.200 18 นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 ( กม.ที่ ) - บ.สบขุ่น ท่าวังผา 38.032 19 นน.3023 ( กม.ที่ ) - บ.กอก เชียงกลาง 17.402 20 นน.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1257 ( กม.ที่ ) - บ.แม่สะนาน สันติสุข 7.081 4.00 3.081 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.000 12.908


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ/ที่ตั้งโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google