งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ แผนการสอน หลักสูตร การผลิตพืช ตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ แผนการสอน หลักสูตร การผลิตพืช ตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ แผนการสอน หลักสูตร การผลิตพืช ตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP

2 แผนการสอน หัวข้อวิชา................................... ผู้รับการฝึกอบรม................................... ชื่อวิทยากร,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, วัตถุประสงค์,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, เนื้อหากิจกรรมสื่อ / อุปกรณ์ เวลา

3 หัวข้อวิชา 1. ความสำคัญของการผลิตพืชให้ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. การปฏิบัติตามระบบการจัดการ คุณภาพพืช 3. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 4. การจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสม 5. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง และปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ แผนการสอน หลักสูตร การผลิตพืช ตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google