งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP
การจัดทำแผนการสอน หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP

2 แผนการสอน เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ เวลา
หัวข้อวิชา ผู้รับการฝึกอบรม ชื่อวิทยากร,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, วัตถุประสงค์,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ เวลา

3 หัวข้อวิชา 2. การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพพืช
1. ความสำคัญของการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. การปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพพืช 3. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 4. การจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสม 5.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google