งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล
e-Portfolios Development นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล รหัส นิสิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 คำนำ

3 การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Assignment
ประวัติส่วนตัว ภาคผนวก ประมวลการสอน สารบัญ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการค้นคว้า การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Assignment อนุทิน

4 ประวัติส่วนตัว นางสาวสุพรรษา ชัยนิกูล
ประวัติส่วนตัว นางสาวสุพรรษา ชัยนิกูล

5 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ชื่อวิชา/รหัสวิชา อุปกรณ์สื่อการสอน ประมวลการสอน ขอบเขตเนื้อหาวิชา การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ( Assignment ) วัตถุประสงค์ การให้คำแนะนำ หัวข้อวิชา เอกสารประกอบ กิจกรรม ปฎิทิน

6 การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ Assignment

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการค้นคว้า
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดทำบทความรู้เรื่อง EFQM สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง e-portfolio

8 เอกสารประกอบ Assignment
เอกสารประกอบที่ได้ค้นคว้า งานแก้ไขบทความ EFQM ความรู้จากระบบคุณภาพ

9 ตัวอย่างอนุทิน อนุทิน ประจำวันที่ 07 – 07 - 50
อนุทินประจำวันที่ 14 – อนุทินประจำวันที่ 16 –

10 จบแล้วค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาว สุพรรษา ชัยนิกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google