งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของสารสกัดสะเดา ในการป้องกันและ กำจัดแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของสารสกัดสะเดา ในการป้องกันและ กำจัดแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของสารสกัดสะเดา ในการป้องกันและ กำจัดแมลง

2

3

4

5

6

7

8

9

10 วิธีการสกัด การสกัดสะเดาด้วย น้ำ การสกัดสะเดาด้วยเอ ทธิลอัลกอฮอล์

11 วิธีการสกัดสะเดา ด้วยน้ำ เมล็ดสะเดาบด 1 ก. ก. + น้ำ 20 ลิตร คั่นเอากาก ออก หมัก 1-2 วัน น้ำสกัดสะเดา 20 ลิตร

12 การนำไปใช้ น้ำสกัด สะเดา 5 ลิตร + น้ำ สะอาด 200 ลิตร + สารจับ ใบ ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน / ครั้ง ประมาณ 3-4 ครั้ง ต่อเนื่อง

13 การสกัดด้วยเอ ทธิลอัลกอฮอล์ วัสดุ อุปกร ณ์ เมล็ดสะเดาบด 5 ก. ก. เหล้าขาว 6 ขวด น้ำสะอาด 7 ลิตร น้ำส้มสายชู 5% 1 ขวด ภาชนะสำหรับหมัก

14 + น้ำส้มสายชู 5% 1 ขวด

15 วิธีการสกัด มีดังนี้ 1. นำสะเดาบด 5 กก. มาผสมกับเอทธิล แอลกอฮอล์ 95% หรือเหล้าขาว จำนวน 4 ขวด และ น้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้ว หมักในภาชนะ ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 1 คืน 1. เทสะเดาบด ในถังหมัก 2. เติมเหล้า ขาว 4 ขวด 3. เติม น้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด 4. ใช้ไม้ คน

16 2. นำสะเดาที่หมักแอลกอฮอล์ ตามข้อ 1. มาผสม รวมกับน้ำสะอาด จำนวน 5 ลิตร หมักทิ้งไว้ 3 วัน เติมน้ำ 5 ลิตร

17 3. เมื่อหมักตามข้อ 2. เสร็จแล้ว นำมากรอง เอาเฉพาะของเหลวที่ได้ ( น้ำสกัด 1) ใส่ภาชนะทึบ แสงปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ร่ม กรองน้ำสกัดที่ 1

18 4. นำกากสะเดาที่ได้ไปหมักกับแอลกอฮอล์ 40% ( เหล้าขาว ) 2 ขวด, น้ำส้มสายชู ½ ขวด และน้ำ สะอาด 2 ลิตร วิธีการหมักเหมือนเดิมทุกขั้นตอน แล้ว กรองเอาเฉพาะของเหลว ( น้ำสกัด 2) 1. เติมเหล้าขาว 2 ขวด 2. เติมน้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด 3. เติมน้ำ 2 ลิตร 4. กรองน้ำสกัดที่ 2

19 5. หลังจากนั้น นำกากสะเดาบดที่เหลือไปหว่านใน แปลงพืชผัก หรือโคนไม้ผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ในกรณีที่ยังมีสารที่เป็น ประโยชน์ตกค้างอยู่ และเมื่อกากสะเดาเน่าเปื่อยก็จะ กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไป 6. นำของเหลวที่ได้จากข้อ 3 และ ข้อ 4 ( น้ำสกัด 1 และ 2) มาผสมรวมกัน แล้วผสมสารจับใบตามฉลาก คำแนะนำ แล้วนำไปใช้ได้เลย กรองใส่ ขวด สารสกัดสะเดา พร้อมใช้งาน

20 พืชผัก ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ ไม้ผล ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ นาข้าว ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ การ นำไปใช้

21 1. กรณีใช้ป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช ใช้ ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน / ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง 2. กรณีศัตรูพืชระบาด ใช้ ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 วัน / ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง ข้อ ควร ระวัง 1. ในขณะฉีดพ่น ควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอย แล้วฉีดแค่เปียกไม่ต้องโชก 2. ฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อนหรือช่วงเย็น เท่านั้น 3. ทุกครั้งต้องผสมสารจับใบ

22 วิธีการเก็บรักษาผลและเมล็ดสะเดา

23 1. เก็บในลักษณะ ผลแห้ง เมล็ด สะเดาสุก ผึ่งตากแดด 1 อาทิตย์ ผึ่งในร่ม 2-3 อาทิตย์ บรรจุกระสอบ เก็บไว้ใช้

24 2. เก็บในรูปเมล็ดแห้ง เมล็ดสะเดาสุก เครื่องแยกเมล็ดสะเดาออกจากเนื้อ

25 เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูง สร้างเส้นใยสีขาว มีสปอร์สีเขียว เจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซาก สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง จุลินทรีย์และ อินทรียวัตถุตามธรรมชาติ เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราโรคพืชหลาย ชนิด

26 กลไกการต่อสู้กับเชื้อ โรคพืช 1. การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช

27 2. การเป็นปรสิต โดยการพันรัดเส้นใยเชื้อราโรคพืช - ไคติเนส (chitinase) - เบต้า -1,3 กลูคาเนส (β-1,3 glucanase) - เซลลูเลส (cellulase)

28 3. สร้างปฏิชีวนสาร

29 ประโยชน์ของเชื้อราไตร โคเดอร์มา ลดกิจกรรม เชื้อโรค เพิ่มความ ต้านทานโรค ลดปริมาณ เชื้อโรค เพิ่มการ เจริญเติบโต / ผลผลิต

30

31

32

33

34 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

35 โรครากเน่าโคนเน่าส้ม


ดาวน์โหลด ppt ผลของสารสกัดสะเดา ในการป้องกันและ กำจัดแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google