งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 มีนาคม 2553. ขั้นตอนการจัดทำประชาคม 1. เมนูจัดทำประชาคม 1.1 เลือกวันที่ทำประชาคม ( ล่วงหน้า / ย้อนหลังได้ ) 1.2 เลือกตำบล หรือ หมู่ที่ต้องการ จัดทำประชาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 มีนาคม 2553. ขั้นตอนการจัดทำประชาคม 1. เมนูจัดทำประชาคม 1.1 เลือกวันที่ทำประชาคม ( ล่วงหน้า / ย้อนหลังได้ ) 1.2 เลือกตำบล หรือ หมู่ที่ต้องการ จัดทำประชาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 มีนาคม 2553

2 ขั้นตอนการจัดทำประชาคม 1. เมนูจัดทำประชาคม 1.1 เลือกวันที่ทำประชาคม ( ล่วงหน้า / ย้อนหลังได้ ) 1.2 เลือกตำบล หรือ หมู่ที่ต้องการ จัดทำประชาคม 1.3 เลือกเกษตรกรขึ้นทะเบียน ณ อำเภอ / ต่างอำเภอ 1.4 พิมพ์สถานที่ทำประชาคม 1.5 คลิกแสดงข้อมูล ตรวจสอบ ข้อมูล 1.6 บันทึกข้อมูล 2. เมนูแก้ไข / ลบข้อมูล ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เลขอ้างอิง ประชาคม

3 ขั้นตอนการแก้ไขการจัดทำ ประชาคม 1. เมนูรายงานประชาคม 1.1 จะแสดงเลขที่อ้างอิงประชาคม วันที่ สถานที่ จำนวนเกษตรกร 1.2 เลือก พิมพ์ เพื่อดูรายชื่อ / ข้อมูลเกษตรกร 1.3 เลือก แก้ไข เพื่อแก้วันที่ สถานที่ประชาคม 1.4 เลือก ยืนยัน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การยืนยันประชาคม ตรวจสอบ ข้อมูล 1.5 คลิกยืนยันประชาคม 2. เมนูแก้ไข / ลบ ข้อมูล ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยัน

4 ข้อควรระวังในการจัดทำ ประชาคม  ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรอีกครั้ง  หากพบข้อผิดพลาดควรแก้ไขก่อน คลิก ยืนยัน  ค่าตั้งต้นของระบบจะขึ้นสถานะ ( เครื่องหมาย ถูก ) ผ่านประชาคมทุกราย  หากมีการยกเลิกแปลงในการทำประชาคม แล้วต้องการยกเลิกแปลง คลิก สถานะยกเลิกแปลง ระบบจะทำการยกเลิก แปลงนั้น แม้จะแสดงสถานะผ่านประชาคม  เพิ่มเติม Inet จะเพิ่มหน้าต่างเตือนในกรณีที่มี การคลิกยกเลิกแปลง ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีก ครั้ง

5 ประเด็นแนวทางแก้ไข รายชื่อเกษตรกรไม่ครบ ตกหล่นแจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ e-mail: ict30@doae.go.th ข้อมูลเนื่อที่ปลูก เนื้อที่ตามเอกสาร สิทธิ์ ไม่ตรงกับที่บันทึก แจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ e-mail: ict30@doae.go.th มีการแจ้งพื้นที่ปลูกเกินเอกสารสิทธิ์ เป็นตัวสีแดง กรมกำลังรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แจ้งกับให้จังหวัด / อำเภอตรวจสอบข้อมูลเพื่อ ยืนยันกลับมาให้กรมฯแก้ไขให้ ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม

6 ประเด็นแนวทางแก้ไข ยืนยันประชาคมแล้วต้องการ แก้ไขข้อมูลเกษตรกร แก้ไขไม่ได้ แจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ e-mail: ict30@doae.go.th มีเลขอ้างอิงประชาคมขึ้นแต่ไม่มี รายชื่อเกษตรกร แจ้งรายละเอียด เลขที่อ้างอิงประชาคม / หมายเลขบัตรประชาชน / ชื่อเกษตรกร มาที่ e-mail: ict30@doae.go.th ข้อมูลหน้าพิมพ์ และหน้ายืนยันไม่ ตรงกัน Inet ดำเนินการแก้ไขแล้ว ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม

7 ประเด็นแนวทางแก้ไข ไม่สามารถเพิ่มแปลงได้ให้ทำคำร้องขอเพิ่มแปลงโดยดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ แล้ว *** ปัญหาที่พบการจัดทำประชาคม

8 ขั้นตอนการออกใบรับรอง 1. เมนูออกใบรับรอง 1.1 เลือกเงื่อนไขการออกใบรับรอง 1.2 คลิกดูตัวอย่างใบรับรอง 1.4 ตั้งค่าหน้ากระดาษ / ตรวจสอบ เครื่องพิมพ์ 1.5 พิมพ์ใบรับรอง


ดาวน์โหลด ppt 3 มีนาคม 2553. ขั้นตอนการจัดทำประชาคม 1. เมนูจัดทำประชาคม 1.1 เลือกวันที่ทำประชาคม ( ล่วงหน้า / ย้อนหลังได้ ) 1.2 เลือกตำบล หรือ หมู่ที่ต้องการ จัดทำประชาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google