งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะเเพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ตัวอย่าง การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ สำหรับบุคลากรคณะ แพทยศาสตร์ http://rmis.medicine.psu.ac.th

3 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ 3 เข้าสู่ระบบ (Login) 1)Username คือ รหัส บุคลากร 2)Password คือ วัน / เดือน / ปีเกิด เช่น วัน เกิด 1/03/1982 3) กดที่ปุ่ม Login

4 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ( ต่อ ) 4 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว

5 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ( ต่อ ) 5 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเข้า ใช้งานระบบ 1) ใส่รหัสผ่านใหม่ พร้อม ยืนยันรหัสผ่าน 2) กดปุ่ม บันทึก

6 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ( ต่อ ) 6 ขั้นตอนที่ 4 นำ Username และ Password ที่ได้ใหม่ Login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

7 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ( ต่อ ) 7 ขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธ์ หน้าเว็บในการยื่นข้อเสนอ โครงการวิจัย

8 ตัวอย่าง การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

9 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 9 คลิกที่เมนู ลงทะเบียนเสนอ โครงการวิจัย

10 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 10 ขั้นตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดข้อมูล โครงการวิจัย

11 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 11 ขั้นตอนที่ 2 1) เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ.pdf.zip หรือ.rar ขนาดไม่เกิน 25 MB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) กดปุ่ม บันทึก

12 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 12 ขั้นตอนที่ 3 1) สังเกต สถานะโครงการ “ รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ”

13 ตัวอย่าง เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย

14 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย 14 1) คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูลทีม วิจัย

15 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย ( ต่อ ) 15 2) คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูลทีม วิจัย

16 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย ( ต่อ ) 16 3) กรอกรายละเอียด ข้อมูลทีมวิจัย จากนั้นกด บันทึก

17 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย ( ต่อ ) 17 3) คลิกที่เมนู แสดงข้อมูล ทีมวิจัย

18 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย ( ต่อ ) 18 4) แสดงข้อมูลทีม วิจัย

19 ตัวอย่าง การแก้ไขแบบเสนอ โครงการวิจัย กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยแล้วไม่ถูกต้อง

20 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 20 1) แสดงจำนวนโครงการที่ ต้องแก้ไข

21 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 21 2) สังเกต สถานะโครงการ “ เอกสาร ไม่ถูกต้อง ” 3) คลิก ดูรายละเอียด 4) คลิก แก้ไขแบบเสนอ โครงการ

22 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 22 5) แก้ไขข้อมูลเสนอ โครงการ

23 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 23 6) เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ.pdf.zip หรือ.rar ขนาดไม่เกิน 25 MB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 7) กดปุ่ม บันทึก

24 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ( ต่อ ) 24 8) สังเกต สถานะโครงการ “ รอเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ”

25 ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย

26 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย 26 1) คลิกที่เมนู ข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย

27 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย ( ต่อ ) 27 2) คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย

28 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย ( ต่อ ) 28 2) กรอกข้อมูลส่วนตัว กดบันทึกข้อมูล 3) นำ username และ password แจ้งกับ ผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าใช้ งานระบบ

29 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

30 http://rmis.medicine.psu.ac.th/file_upload s/RMIS_Manual_Web.pdf คู่มือการใช้งาน ข้อมูล ติดต่อ นายอับดุลปาตัส ยูโซะ ( ปาตัส ) Email: patas_iti@hotmail.co m โทรศัพท์มือถือ : 087- 2888179 โทรศัพท์ภายใน : 1165


ดาวน์โหลด ppt อบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google