งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย

2 การเข้าใช้งาน คลิกซ้ายที่เมนู แก้ไขประวัติจาก การสูญเสีย

3 หน้าจอ

4 เพิ่มรายการ คลิกซ้ายที่

5 เพิ่มรายการ

6 กรอกข้อมูลของรายการ

7 เพิ่มรายชื่อกำลังพล คลิกซ้ายที่ เมื่อกรอกข้อมูลของรายการครบ ทำการเพิ่ม รายชื่อกำลัง

8 เพิ่มรายชื่อกำลังพล จะปรากฏหน้าจอส่วนค้นหารายชื่อกำลังพล

9 เพิ่มรายชื่อกำลังพล สามารถค้นหาด้วย เลขประชาชน ชื่อ นามสกุล ( ค้นหาด้วยส่วนหนึ่งของข้อความ และของเลข ประชาชนได้ )

10 เพิ่มรายชื่อกำลังพล เมื่อค้นหากำลังพลพบ ทำการเพิ่มในรายการ โดยคลิกที่ เลือกกำลังพลโดยคลิก ซ้ายที่ ของกำลังพลนั้น

11 เพิ่มรายชื่อกำลังพล เมื่อค้นหาและเพิ่มรายชื่อกำลังครบแล้ว ทำการปิดหน้าจอค้นโดยกดที่ คลิกซ้ายเพื่อปิด หน้าจอ

12 บันทึกรายการ ตรวจสอบรายชื่อกำลังพล เมื่อครบแล้วทำการบันทึกโดยคลิกที่ คลิกซ้ายเพื่อ บันทึก

13 ตรวจสอบรายการ ตรวจสอบรายการโดยคลิกที่ คลิกซ้ายเพื่อ ตรวจสอบ รายการที่ บันทึกไว้

14 ตรวจสอบรายการ

15 สามารถออกรายงานตรวจสอบ โดยคลิกที่

16 ยืนยันการดำเนินการนำออกจาก ระบบ PDX เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย จึงยืนยันนำข้อมูลกำลังพล ออกจากระบบ PDX

17 ผลการดำเนินการ เมื่อทำการยืนยันสถานะของรายการจะ เปลี่ยนเป็น

18 ผลการดำเนินการ และเมื่อค้นหาข้อมูลกำลังพลในระบบ PDX จะ ไม่พบ กรณีทำระบุกำลังพลในรายการผิดคน จะต้องทำ การเพิ่มเข้าใหม่

19 งานที่จะนำข้อมูลไปใช้ งานสิทธิกำลังพล งานบำเหน็จ - บำนาญ


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google