งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมใหม่ของกลุ่มวัง ขนาย … การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อ ไร่ สำนักงานเกษตรกร อำเภอผาขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมใหม่ของกลุ่มวัง ขนาย … การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อ ไร่ สำนักงานเกษตรกร อำเภอผาขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมใหม่ของกลุ่มวัง ขนาย … การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อ ไร่ สำนักงานเกษตรกร อำเภอผาขาว

2 หัวใจของการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ 1. ดิ น 2. พัน ธุ์อ้อย 3. น้ำ 4. ปุ๋ ย

3 - การเตรียมดินจะต้องใช้ปุ๋ยพืช สดบำรุงดิน, ฟิวเตอร์เค้กและ ขี้เถ้า ผสมกันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อทำให้ดินมีอินทรียวัตถุมาก ขึ้น สภาพพื้นที่ที่ใช้ปลูกอ้อย สามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำ ที่สะอาด อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็น แหล่งน้ำชลประทาน - ดินที่อ้อยต้องการจะต้องมี คุณสมบัติครบ 4 ประการ คือน้ำ อากาศ อินทรียวัตถุ และแร่ธาตุ การเตรียมดิน

4  การคัดเลือกพันธุ์อ้อย พันธุ์ที่ใช้คือ พันธุ์ LK92-11 ที่มีคุณสมบัติแตกกอดี มี ความต้านทานต่อโรคสูง ให้ความหวาน สูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูง วิธีการปลูก  ตัดส่วนที่เป็นข้อตา ออกมาเพาะไว้ในถุงเพาะชำ ทีละถุง จนข้อตาเริ่มงอกเป็น หน่อและโตขึ้นคัดเลือกหน่อ อีกครั้ง ใช้วิธีการปลูกด้วย ข้อตาโดยตัดห่างจากข้อตา ด้านละ 2 นิ้ว 1 ถุงเพาะกล้า ใช้ 1 ข้อตา

5  กล้ามีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 30 - 45 วัน ก็นำลงปลูก ซึ่งก่อนปลูกให้ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในอัตรา 12.5 กิโลกรัม / แถว วิธีการปลูก

6  นำต้นกล้าออกจากถุง นำมาลงดินให้พอดีกับร่อง อ้อย โดย 1 ร่อง สามารถ ลงอ้อยได้ 2 ต้น วางเป็น บล็อกๆ เรียงคู่ขนานกัน ยาวตลอดร่องอ้อย แล้วจึง กลบดินให้แน่น แปลง ปลูกจะมีขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน 40 แถว โดย 1 แถวจะใช้กล้า จำนวน 1,600 ต้น หรือใช้ ทั้งหมดจำนวน 64,000 ต้น ต่อไร่

7  การให้น้ำแบบน้ำพุเตี้ย ไม่สิ้นเปลือง น้ำ ประหยัดแรงงาน และได้ ประสิทธิภาพสูง ระยะเวลาการให้น้ำวัน เว้นวัน วันละประมาณ 20 นาที หรือ ประมาณ 12,000 ลิตร / ไร่ การให้น้ำ

8  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น ก่อนปลูกอัตรา 12.5 กิโลกรัม / แถว และใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 เดือนครั้ง จนอ้อยอายุครบ 6 เดือน การใส่ปุ๋ย

9  การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ เกษตรกรจะต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่า การปลูกอ้อยปกติ เพราะมีหลายขั้นตอน  อ้อยมีน้ำหนักมาก ลมพัดแรง อาจทำ ให้อ้อยล้ม ดังนั้น จะต้องมีการนำไม้ไป ค้ำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อ้อยล้ม การดูแลรักษา

10 ถึงแม้ต้นทุนต่อไร่จะสูงกว่าปลูก อ้อยปกติ แต่ก็ให้ผลผลิตมากกว่าเดิม 10 เท่า และใช้พื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ ปลูกน้อย และต้องการปลูกเพื่อนำไป ขยายพันธุ์ต่อไป การปลูกอ้อยสูตร 100 ตัน ต่อไร่

11


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมใหม่ของกลุ่มวัง ขนาย … การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อ ไร่ สำนักงานเกษตรกร อำเภอผาขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google