งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่า Trichogramma spp.. ลักษณะแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า เป็นแมลงขนาดเล็ก ยาว 0.3- 0.4 ม. ม. สีน้ำตาลเหลืองขุ่นตาสีแดง หนวดเป็นรูปกระบองมีขนเล็กๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่า Trichogramma spp.. ลักษณะแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า เป็นแมลงขนาดเล็ก ยาว 0.3- 0.4 ม. ม. สีน้ำตาลเหลืองขุ่นตาสีแดง หนวดเป็นรูปกระบองมีขนเล็กๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่า Trichogramma spp.

2 ลักษณะแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า เป็นแมลงขนาดเล็ก ยาว 0.3- 0.4 ม. ม. สีน้ำตาลเหลืองขุ่นตาสีแดง หนวดเป็นรูปกระบองมีขนเล็กๆ

3 ประโยชน์ของแตนเบียนไข่ไตร โครแกรมม่า เป็นตัวเบียนคอยทำลายไข่ของ ผีเสื้อแมลงศัตรูพืช ช่วยควบคุมการระบาด ของหนอน เช่น หนอนกออ้อย หนอนกอข้าว หนอนหนอนเจาะสมออเมริกัน หนอนเจาะลำ ต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ต่างๆ โดยใช้อวัยวะ เพศวางไข่โดยเจาะเข้าไปในไข่ของแมลง ทำให้ไข่ของแมลงไม่สามารถฟักออกเป็นตัว ได้

4 การใช้แตนเบียนไข่ไตรโครแก รมม่าควบคุมศัตรูพืช 1. ปล่อยเมื่อพบไข่ของหนอนในแปลง ปลูกพืช 2. อัตราการปล่อย 20,000 ตัว / ไร่ 3-5 ครั้ง ( ประมาณ 15 วันครั้ง ) 3. ปล่อยประมาณ 10 จัด 4. ระยะที่เหมาะสมคือ อ้อยอายุ 1.5 - 2 เดือน 5. ปล่อยช่วงเย็น ให้แปลงมีความชื้น 6. ควรมีการตรวจเช็คหลังการปล่อย ประมาณ 7 วัน

5 การปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า นำไปติดใต้ ใบพืช ทำร่มเป็นกรวยคว่ำ ปักพื้นดิน

6 วงจรชีวิตแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า


ดาวน์โหลด ppt แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่า Trichogramma spp.. ลักษณะแตนเบียนไข่ไตรโคร แกรมม่า เป็นแมลงขนาดเล็ก ยาว 0.3- 0.4 ม. ม. สีน้ำตาลเหลืองขุ่นตาสีแดง หนวดเป็นรูปกระบองมีขนเล็กๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google