งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบ Leaf or Leaves. ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อ ของลำต้นและกิ่ง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์  ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบ Leaf or Leaves. ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อ ของลำต้นและกิ่ง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์  ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบ Leaf or Leaves

2 ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อ ของลำต้นและกิ่ง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์  ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด ของพืช ใบประกอบด้วย ก้านใบ แผ่นใบ เส้น กลาง และเส้นใบ

3

4

5 ใบพลู

6 ใบตำลึง

7 ใบบัว

8 ใบชงโค

9 ใบมะม่วง

10 ใบขนุน

11 นอกจากนี้ใบของพืชยังมีลักษณะอื่นๆ ที่ แตกต่างกันอีก ได้แก่  ขอบใบ พืชบางชนิดมีขอบใบเรียบ บางชนิดมีขอบใยหยัก  ขอบใบ พืชบางชนิดมีขอบใบเรียบ บางชนิดมีขอบใยหยัก  ผิวใบ พืชบางชนิดมีผิวใบเรียบเป็นมัน บางชนิดมีผิวใบ ด้านหรือขรุขระ  ผิวใบ พืชบางชนิดมีผิวใบเรียบเป็นมัน บางชนิดมีผิวใบ ด้านหรือขรุขระ  สีของใบ พืชส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว แต่บางชนิดมีใบสีอื่น เช่น แดง ส้ม เหลือง เป็นต้น  สีของใบ พืชส่วนใหญ่จะมีใบสีเขียว แต่บางชนิดมีใบสีอื่น เช่น แดง ส้ม เหลือง เป็นต้น  เส้นใบ เส้นใบของพืชมีการเรียงตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) เรียงตัวแบบร่างแห เช่น ใบมะม่วง ตำลึง อัญชัน ชมพู่ เป็นต้น 2) เรียงตัวแบบขนาน เช่น ใบกล้วย หญ้า อ้อย มะพร้าว ข้าว เป็นต้น

12 ชนิดของใบ ชนิดของใบ  ใบเดี่ยว คือ ใบที่มีแผ่นใบเพียงแผ่นเดียวติด อยู่บนก้านใบที่แตกออกจากกิ่งหรือลำต้น เช่น ใบมะม่วง ชมพู่ กล้วย ข้าว ฟักทอง ใบเดี่ยวบาง ชนิดอาจมีขอบใบเว้าหยักลึกเข้าไปมากจนดู คล้ายใบประกอบ เช่น ใบมะละกอ สาเก มัน สำปะหลัง เป็นต้น  ใบประกอบ คือ ใบที่มีแผ่นใบแยกเป็นใบย่อยๆ หลายใบ

13

14 หน้าที่ของใบ  สร้างอาหาร ใบของพืชจะดูกแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปสร้างอาหาร เรียก กระบวนการสร้างอาหารของพืชว่า การ สังเคราะห์ด้วยแสง  คายน้ำ พืชคายน้ำทางปากใบ  หายใจ ใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจนและคาย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

15 นอกจากนี้ใบยังอาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำหน้าที่พิเศษอื่นๆ  สะสมอาหาร เช่น ใบว่านหางจระเข้ กลีบของ กระเทียม และหัวหอม เป็นต้น

16  ขยายพันธุ์ เช่น ใบคว่ำตายหงายเป็น ใบ เศรษฐีพันล้าน เป็นต้น

17 ใบเศรษฐีพันล้าน

18  ยึดและพยุงลำต้นให้ไต่ขึ้นที่สูงได้ เช่น ใบ ตำลึง ใบมะระ และถั่วลันเตา เป็นต้น  ยึดและพยุงลำต้นให้ไต่ขึ้นที่สูงได้ เช่น ใบ ตำลึง ใบมะระ และถั่วลันเตา เป็นต้น

19 ล่อแมลง เช่น ใบดอกของหน้าวัว ใบ ดอกของเฟื่องฟ้า

20  ดักและจับแมลง ทำหน้าที่จับแมลงเป็นอาหาร เช่น ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง ใบกาบหอยแครง เป็นต้น

21 ใบกาบหอยแครง

22  ลดการคายน้ำของใบ เช่น ใบกระบองเพชรจะ เปลี่ยนเป็นหนามแหลม

23

24 จัดทำโดย มาสเตอร์นพดล ปัญญาดี


ดาวน์โหลด ppt ใบ Leaf or Leaves. ใบ คือ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อ ของลำต้นและกิ่ง ใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์  ใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google