งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนก พืช. 1. พืชมีดอก คือพืชเมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่จะมี ดอก เช่น กุหลาบ ทานตะวัน ชบา มะม่วง สาหร่ายหางกระรอก พืช มีดอกบางชนิดต้องปลูก เป็นเวลานานจึงเห็นดอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนก พืช. 1. พืชมีดอก คือพืชเมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่จะมี ดอก เช่น กุหลาบ ทานตะวัน ชบา มะม่วง สาหร่ายหางกระรอก พืช มีดอกบางชนิดต้องปลูก เป็นเวลานานจึงเห็นดอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนก พืช

2 1. พืชมีดอก คือพืชเมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่จะมี ดอก เช่น กุหลาบ ทานตะวัน ชบา มะม่วง สาหร่ายหางกระรอก พืช มีดอกบางชนิดต้องปลูก เป็นเวลานานจึงเห็นดอก เช่น ตะไคร้ ไผ่ อ้อย ดอกของพืช คือ อวัยวะ สืบพันธุ์

3 ลักษณะสำคัญ ของ พืชมีดอก คือ มีดอก ผล ราก เมล็ด ลำต้น และใบ

4 2. พืชไม่มีดอก คือ พืชเมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มี ดอก เช่น มอส พบมากใน ที่ชุ่มชื้น เฟิร์น ปรง สนฉัตร ซึ่งสามารถพบโดยทั่วไป ตลอดจน แป๊ะก๊วย ซึ่งพบ ในประเทศจีน เป็นต้น

5 ลักษณะสำคัญ ของพืชไม่มีดอก คือ ไม่มีดอก แต่ มีราก ลำต้น ใบ เหมือนกับพืชมี ดอก

6 ดอกและส่วน ประกอบของดอก

7 1. กลีบเลี้ยง ห่อหุ้มกลีบดอกที่ยัง อ่อน 2. กลีบดอก ห่อหุ้มเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมียเมื่อดอกยังอ่อนมีสี ต่างๆที่โคนกลีบมีต่อมน้ำหวานและ ต่อมน้ำหอม เพื่อล่อแมลงมาช่วย ในการผสมพันธุ์ 3. เกสรตัวผู้ มีก้านชูอับเรณู เพื่อ สะดวกในการแพร่พันธุ์ 4. เกสรตัวเมีย ประกอบด้วยยอด เกสรตัวเมีย ก้านเกสรตัวเมีย รังไข่ ภายในรังไข่มีไข่อ่อนดอกไม้อยู่บน ก้านดอกซึ่งเป็นส่วนต่อจากฐาน ดอกมาติดกับกิ่งหรือลำต้น ชูดอก เพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์

8 http://web1.dara.ac.th/karuna/Section/section1/section1_1_2.htm

9 http://www.hamanan.com/flower/index.html

10

11

12 http://www.hamanan.com/flower/dsc1405.jpg

13 http://www.hamanan.com/flower/dsc1090.jpg

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt การจำแนก พืช. 1. พืชมีดอก คือพืชเมื่อ เจริญเติบโตเต็มที่จะมี ดอก เช่น กุหลาบ ทานตะวัน ชบา มะม่วง สาหร่ายหางกระรอก พืช มีดอกบางชนิดต้องปลูก เป็นเวลานานจึงเห็นดอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google