งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภออาจ สามารถ ข้าวโพดหวาน เฉลี่ย 1,523 กก./ ไร่ ราคา 9.24 บาท / กก. กำไร 10,844 บาท / ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ย 338 กก./ ไร่ ราคา 21.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภออาจ สามารถ ข้าวโพดหวาน เฉลี่ย 1,523 กก./ ไร่ ราคา 9.24 บาท / กก. กำไร 10,844 บาท / ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ย 338 กก./ ไร่ ราคา 21.41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อำเภออาจ สามารถ ข้าวโพดหวาน เฉลี่ย 1,523 กก./ ไร่ ราคา 9.24 บาท / กก. กำไร 10,844 บาท / ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ย 338 กก./ ไร่ ราคา 21.41 บาท / กก. กำไร 3,647 บาท / ไร่ มะเขือเทศโรงงาน เฉลี่ย 4,894 กก./ ไร่ ราคา 1.81 บาท / กก. กำไร 147 บาท / ไร่ พื้นที่ : 1,200 ไร่ 9 หมู่บ้าน : 2, 4, 6- 10, 13 และ 16 เกษตรกร : 600 ครัวเรือน กำไร : 5.9 ล้านบาท ต. โพนเมือง ต. บ้าน แจ้ง ต. หน่อม พื้นที่ : 900 ไร่ 10 หมู่บ้าน : 2-6 และ 8-12 เกษตรกร : 450 ครัวเรือน กำไร : 4.4 ล้านบาท พื้นที่ : 600 ไร่ 8 หมู่บ้าน : 1-7 และ 9 เกษตรกร : 300 ครัวเรือน กำไร : 2.9 ล้านบาท พื้นที่ : 300 ไร่ 3 หมู่บ้าน : 9, 11 และ 17 เกษตรกร : 150 ครัวเรือน กำไร : 1.5 ล้านบาท ต. อาจ สามารถ

3 อำเภออาจ สามารถ


ดาวน์โหลด ppt อำเภออาจ สามารถ ข้าวโพดหวาน เฉลี่ย 1,523 กก./ ไร่ ราคา 9.24 บาท / กก. กำไร 10,844 บาท / ไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ย 338 กก./ ไร่ ราคา 21.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google