งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PURE LIFE CO.,LTD. ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท 1. รับส่วนลด 20-30% 2. รับรายได้ค่าบริหารองค์กร ตามแผนการตลาด ธุรกิจเพียวไลฟ์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PURE LIFE CO.,LTD. ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท 1. รับส่วนลด 20-30% 2. รับรายได้ค่าบริหารองค์กร ตามแผนการตลาด ธุรกิจเพียวไลฟ์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PURE LIFE CO.,LTD. ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท 1. รับส่วนลด 20-30% 2. รับรายได้ค่าบริหารองค์กร ตามแผนการตลาด ธุรกิจเพียวไลฟ์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

3 PURE LIFE CO.,LTD VIP VIP VIP L L R R 1 1 10 1,500 PV ( 4,500 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง VIP กำหนด (1,500 PV = 1) 1,000 pv 500 pv 1,500 pv 300 บ. 1,500 pv 1 1 300 บ. 1,500 pv 1 1 300 บ. VIP 3,000 บ./ รอบ / วัน 90,000 บ./ เดือน 15,000 pv

4 PURE LIFE CO.,LTD. L L R R 1 1 4,500 PV ( 13,500 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Supervisor กำหนด (4,500 PV = 1) 4,500 pv 1,350 บ. 4,500 pv 1 1 1,350 บ. 4,500 pv 1 1 1,350 บ. 13,500 บ./ รอบ / วัน 405,000 บ./ เดือนVIP VIP VIP SUP หรือ 3 VIP 10 45,000 pv

5 PURE LIFE CO.,LTD L L R R 1 1 9,000 PV ( 27,000 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Manager กำหนด (7,500 PV = 1) 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 1 3,000 บ. 7,500 pv 1 1 3,000 บ. 30,000 บ./ รอบ / วัน 900,000 บ./ เดือนVIP VIP VIP M VIPVIPVIP หรือ 6 VIP 10 75,000 pv

6 PURE LIFE CO.,LTD. L L R R 1 1 10 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Director กำหนด (7,500 PV = 1) 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 1 1 1 3,000 บ. D 2M หรือ 9 VIP 3,000 บ. 30,000 บ./ รอบ / วัน 900,000 บ./ เดือนMM 75,000 pv

7 PURE LIFE CO.,LTD. L L R R 1 1 10 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง President กำหนด (7,500 PV = 1) 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 1 1 1 3,000 บ. P 2D หรือ 6M หรือ 15VIP 3,000 บ. 30,000 บ./ รอบ / วัน 900,000 บ./ เดือนDD 75,000 pv

8 PURE LIFE CO.,LTD. Matching Bonus ตำแหน่ง เท่ากันหรือสูงกว่า ผู้ที่เราแนะนำ สำหรับตำแหน่ง SUP ขึ้นไป 30% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 1 ตำแหน่ง 20% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 2 ตำแหน่ง 10% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 3 ตำแหน่ง 5%5% ของรายได้จากการจับคู่ ของผู้ที่เราแนะนำโดยตรง

9 PURE LIFE CO.,LTD. Matching Bonus สำหรับตำแหน่ง Supervisor ขึ้นไป ของรายได้จากการจับคู่ ของผู้ที่เราแนะนำโดยตรงM 30% 20% 10% 5%5% SUP VIPPD M D 50,000 บ. 30% 15,000 บ. P D M 100,000 บ. 20,000 บ. 20% 10% 10,000 บ.

10 PURE LIFE CO.,LTD. รักษายอดส่วนตัว 300 PV. ~ 900 บาทต่อเดือน ( ทุกตำแหน่ง )

11 1,500 pv MM L L R R L L R R L L R RVIP 4,500 pv SUP M D DD P 15,000pv 15,000pv 3,000 บ./ วัน / รอบ 13,500 บ./ วัน / รอบ 30,000 บ./ วัน / รอบ Matching Bonus 30% 20% 10% 5% 1,500 pv ( 4,500 บาท ) 4,500 pv หรือ 3vip (13,500 บาท ) 9,000 pv หรือ 6vip ( 27,000 บาท ) 2M หรือ 9vip 2D หรือ 6M หรือ 15vip 90,000 บ./ ด 405,000 บ./ ด 900,000 บ./ ด แผนการตลาด รักษายอด 300 pv. ~ 900 บาท ต่อเดือน ทุกตำแหน่ง ค่าสมัคร 150 บาท 1,500 pv 4,500 pv 7,500 pv 300 บ./ วัน 1,350 บ./ วัน 45,000pv 45,000pv 3,000 บ./ วัน 75,000pv 75,000pv

12 PURE LIFE CO.,LTD. สร้างงานระบบ 1:2:1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 13,000 บาท 6,000 บาท 12,000 บาท 24,000 บาท 45,000 บาท M/ วัน รายได้ 3,000 บาท / วัน รายได้ 90,000 บาท / เดือน MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M 12,600 บาท Matching รวมทั้งหมด 57,600 บาท รวมรายได้M คุณทำได้M MMMM D D P DP D P D DD 21,000 30%= 6,300 P D P PP DD D DDDD Matching คุณ


ดาวน์โหลด ppt PURE LIFE CO.,LTD. ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท 1. รับส่วนลด 20-30% 2. รับรายได้ค่าบริหารองค์กร ตามแผนการตลาด ธุรกิจเพียวไลฟ์ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google