งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี การจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรระดับอำเภอ “ การผลิตพืชผักปลอดภัยได้ มาตรฐาน ” โดย.... สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี การจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรระดับอำเภอ “ การผลิตพืชผักปลอดภัยได้ มาตรฐาน ” โดย.... สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี กรมส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี การจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรระดับอำเภอ “ การผลิตพืชผักปลอดภัยได้ มาตรฐาน ” โดย.... สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี กรมส่งเสริม การเกษตร

2 นายชะเอม เชวงโชติ บ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษากลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลตำบลหลักเมือง

3 พื้นที่ปลูกคะน้าทั้งหมด 49 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลง สภาพพื้นที่ยกร่องมี น้ำขัง ขนาดร่องกว้าง 4.5 เมตร ยาว 70-100 เมตร

4 หลังเก็บเกี่ยว ถอนต้นออกให้หมด ตาก ดินไว้ 2 อาทิตย์ ใช้รถไถใหญ่ไถรอบแรก แล้วใช้ แรงงานคนแต่ง ใส่ปุ๋ยคอก ( มูลนกกระทา ) อัตรา 300 กก./ ไร่ ใส่ปุ๋ยเปลือกหอยเผาทั่วพื้นที่ การ เตรียม ดิน

5 มูลนกกระทา กิโลกรัมละ 3 บาท รวมค่าขนส่ง ปูนเปลือก หอยเผา ตันละ 2,800 บาท การใส่ปุ๋ยคอก

6 เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ปลูกเป็นช่วง วันแรกปลูก 4 ร่อง จำนวน 500 กรัม เว้น 3 วัน ปลูกอีก 4 ร่อง ทำเช่นนี้จนหมด เมื่อ หว่านเมล็ดแล้วคลุมด้วยฟางเพื่อเก็บความชื้น การปลูก

7 แปลงผักอายุต่างกัน 3 วัน ความสูงแตกต่างกัน ประมาณ 1.5 นิ้ว การ เจริญเติบโ ต

8 ผักอายุ 16-17 วัน ใส่ปุ๋ย 25-7-7 กระตุ้นให้ โตเร็ว อัตรา 30 กก./ ไร่ ผักอายุ 25-26 วัน จะทิวออก หลังทิว 2 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ ไร่ ผัก อายุ 40-42 วัน ให้ปุ๋ยยูเรียครั้งสุดท้าย ใบจะอวบผิวนวลสวย การดูแล รักษา

9 รดน้ำวันละ 2 ครั้ง โดยใช้เรือ สูบน้ำพ่น 2 ข้าง ใช้พลังน้ำ ขับเคลื่อน ครั้งแรกรดน้ำ ตอนเช้า ครั้งที่สอง ประมาณ บ่าย 2-3 โมง การให้ น้ำ ตอนบ่ายเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องให้ดินแห้งก่อน สิ้นแสงตะวัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อรา

10 ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีการระบาด ของศัตรูพืช หนอนกระทู้หอมและหนอนใยผักจะไม่ ระบาดพร้อมกัน รอบบริเวณรกจะเป็นที่อยู่อาศัยของ หมัดกระโดด ศัตรูพืชที่ สำคัญ

11 ช่วงการระบาด ปลายฝนต้นหนาว ( ตุลาคม ) และ ปลายหนาวเข้าร้อน จะมาอีกครั้งคือปลายร้อนเข้าฝน หนอนกระทู้ ผัก

12 สารชีวภาพ แบคทีเรีย ( จูวีนา ), สาร สะเดา สารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง เมโทมิล ( แลนเนท ), อิมิ ดาโคลพริด ( คอนฟิ เดอร์ ), อะบาเม็กติน ( เวอร์ทิเม็ด ) สารเคมีกำจัดเชื้อรา แอนทราโคล, แมนโคเซป, ไฮโปไดโอน, คลอโรทาโร นิล

13 จำนวน 19 คน - ชาย 11 คน วันละ 150 บาท - หญิง 8 คน วันละ 130 บาท ได้ผ่านการฝึกอบรมการทำฟาร์มมา อย่างดี แรงงาน

14 บริษัททิมฟู๊ด ส่งคะน้าวันละ 700 กิโลกรัม ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2549 ผลผลิตรวม 250 ตัน ข้อตกลง

15 เริ่มตัดช่วงเวลา 13.00 น. ทุกวันใช้เวลา 2 ชั่วโมง ก่อนตัดจะให้น้ำผักก่อน เมื่อตัดแล้วจะ ไม่เหี่ยว คะน้าที่ตัดอายุ 48-50 วัน 1 ปีปลูกได้ 4 รอบ 1 ร่องเศษจะได้ 700 กิโลกรัม 3 วันจะตัดได้ 4 ร่องพอดี การตัด ผัก

16 หลังตัดผักแล้ว นำผักมาพักไว้ที่โรง ลด ความร้อนโดย ฉีดพ่นน้ำทุกตะกร้า ใช้ผ้าชุบน้ำปิด ตะกร้าไว้ การลด ความร้อน

17 ก่อนจะขนผักขึ้นรถจะทำความสะอาด ครั้งสุดท้าย บรรทุกเรียงเป็นระเบียบเต็มรถ จำนวน 60 ตะกร้า คลุมด้วยผ้าและคลุมด้วยตาข่ายอีก ชั้นหนึ่ง การขนส่ง

18 หลังตัดผักแล้วคนงานจะถอนโคนผัก ออกจากแปลงเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก และนำกลับมาใช้ในภายหลัง เมื่อถอน หมด ก็ตากดินไว้ 2 อาทิตย์ แล้วดำเนินการ ต่อ หลังเก็บ เกี่ยว

19


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี การจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรระดับอำเภอ “ การผลิตพืชผักปลอดภัยได้ มาตรฐาน ” โดย.... สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี กรมส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google