งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรระดับอำเภอ “การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน” โดย.... สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร

2 นายชะเอม เชวงโชติ บ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษากลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลตำบลหลักเมือง

3 พื้นที่ปลูกคะน้าทั้งหมด 49 ไร่
แบ่งเป็น 4 แปลง สภาพพื้นที่ยกร่องมีน้ำขัง ขนาดร่องกว้าง 4.5 เมตร ยาว เมตร

4 การเตรียมดิน หลังเก็บเกี่ยว ถอนต้นออกให้หมด ตากดินไว้ 2 อาทิตย์
ใช้รถไถใหญ่ไถรอบแรก แล้วใช้แรงงานคนแต่ง ใส่ปุ๋ยคอก (มูลนกกระทา) อัตรา 300 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเปลือกหอยเผาทั่วพื้นที่

5 มูลนกกระทา กิโลกรัมละ 3 บาท รวมค่าขนส่ง
การใส่ปุ๋ยคอก มูลนกกระทา กิโลกรัมละ 3 บาท รวมค่าขนส่ง ปูนเปลือกหอยเผา ตันละ 2,800 บาท

6 การปลูก เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ปลูกเป็นช่วง วันแรกปลูก 4 ร่อง จำนวน 500 กรัม เว้น 3 วัน ปลูกอีก 4 ร่อง ทำเช่นนี้จนหมด เมื่อหว่านเมล็ดแล้วคลุมด้วยฟางเพื่อเก็บความชื้น

7 แปลงผักอายุต่างกัน 3 วัน ความสูงแตกต่างกันประมาณ 1.5 นิ้ว
การเจริญเติบโต แปลงผักอายุต่างกัน 3 วัน ความสูงแตกต่างกันประมาณ 1.5 นิ้ว

8 การดูแลรักษา ผักอายุ วัน ใส่ปุ๋ย กระตุ้นให้โตเร็ว อัตรา 30 กก./ไร่ ผักอายุ วัน จะทิวออก หลังทิว 2 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร อัตรา 50 กก./ไร่ ผักอายุ วัน ให้ปุ๋ยยูเรียครั้งสุดท้าย ใบจะอวบผิวนวลสวย

9 การให้น้ำ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง โดยใช้เรือสูบน้ำพ่น 2 ข้าง
ใช้พลังน้ำขับเคลื่อน ครั้งแรกรดน้ำตอนเช้า ครั้งที่สองประมาณ บ่าย 2-3 โมง ตอนบ่ายเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องให้ดินแห้งก่อนสิ้นแสงตะวัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อรา

10 ศัตรูพืชที่สำคัญ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก หมัดกระโดด
ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีการระบาดของศัตรูพืช หนอนกระทู้หอมและหนอนใยผักจะไม่ระบาดพร้อมกัน รอบบริเวณรกจะเป็นที่อยู่อาศัยของหมัดกระโดด

11 หนอนกระทู้ผัก ช่วงการระบาด ปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม) และปลายหนาวเข้าร้อน
จะมาอีกครั้งคือปลายร้อนเข้าฝน

12 สารชีวภาพ แบคทีเรีย (จูวีนา), สารสะเดา
สารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง เมโทมิล (แลนเนท), อิมิดาโคลพริด (คอนฟิเดอร์), อะบาเม็กติน (เวอร์ทิเม็ด) สารเคมีกำจัดเชื้อรา แอนทราโคล, แมนโคเซป, ไฮโปไดโอน, คลอโรทาโรนิล สารชีวภาพ แบคทีเรีย (จูวีนา), สารสะเดา

13 แรงงาน จำนวน 19 คน - ชาย 11 คน วันละ 150 บาท - หญิง 8 คน วันละ 130 บาท
ได้ผ่านการฝึกอบรมการทำฟาร์มมาอย่างดี

14 ข้อตกลง บริษัททิมฟู๊ด ส่งคะน้าวันละ 700 กิโลกรัม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2549 ผลผลิตรวม 250 ตัน

15 การตัดผัก เริ่มตัดช่วงเวลา น. ทุกวันใช้เวลา 2 ชั่วโมง ก่อนตัดจะให้น้ำผักก่อน เมื่อตัดแล้วจะไม่เหี่ยว คะน้าที่ตัดอายุ วัน 1 ปีปลูกได้ 4 รอบ 1 ร่องเศษจะได้ 700 กิโลกรัม 3 วันจะตัดได้ 4 ร่องพอดี

16 การลดความร้อน หลังตัดผักแล้ว นำผักมาพักไว้ที่โรง ลดความร้อนโดย
ฉีดพ่นน้ำทุกตะกร้า ใช้ผ้าชุบน้ำปิดตะกร้าไว้

17 การขนส่ง ก่อนจะขนผักขึ้นรถจะทำความสะอาดครั้งสุดท้าย
บรรทุกเรียงเป็นระเบียบเต็มรถ จำนวน 60 ตะกร้า คลุมด้วยผ้าและคลุมด้วยตาข่ายอีกชั้นหนึ่ง

18 หลังเก็บเกี่ยว หลังตัดผักแล้วคนงานจะถอนโคนผักออกจากแปลงเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก และนำกลับมาใช้ในภายหลัง เมื่อถอนหมด ก็ตากดินไว้ 2 อาทิตย์ แล้วดำเนินการต่อ

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google