งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำ และสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่ง เทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำ และสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่ง เทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำ และสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่ง เทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น มะเขือเทศ, พริก, พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่วนด้านบนกระถางก็สามารถปลูกพืชที่มีระบบราก ไม่ลึกได้อีกด้วย การปลูกพืชแบบกลับหัวนี้มีข้อดีหลายประการ คือ  1. พืชตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้ม ถ่วงของโลก คือจากล่างสู่บน แต่เทคนิคนี้เป็นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของ โลกช่วยให้พืชเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงซึ่งวิธีการนี้ จะทำให้น้ำและสารอาหารจากรากไหลผ่านไปสู่ส่วนยอดของพืชได้ สะดวกขึ้น ทำให้พืชลดพลังงานในการลำเลียงน้ำและสารอาหารไปเลี้ยง ส่วนยอดของต้นพืช จากการศึกษาและทำลองการปลูกด้วยวิธีการนี้พืชมี อัตราการเจริญเติบโตเร็ว กว่าพืชที่ปลูกด้วยวิธีการธรรมดา  2. ประหยัดพื้นที่ในการปลูก อีกทั้งยังสามารถนำมาประดับตกแต่งให้เกิด ความสวยงามได้อีกด้วย  3. ลดปัญหาวัชพืช และแมลงรบกวนไปได้มาก  4. ไม่ต้องยุ่งยากในการทำค้างให้พืชบางชนิดเช่น มะเขือเทศ, พริก ฯลฯ

3 อุปกรณ์ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน ( แบบกลับหัว )  1. กระถางปลูกต้นไม้พลาสติก ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป  2. ลวดแขวนกระถางปลูกต้นไม้  3. ขุยมะพร้าว ( อาจใช้เพอร์ไลท์ก็ได้ครับ )  4. กาบมะพร้าวสับ ( อาจใช้ไฮโดรตรอน, โอเอซิส หรือ ร็อควู๊ด ก็ได้ครับ )  5. ฟองน้ำเพาะเมล็ด ( อาจเพาะเลี้ยงในพีทมอสก็ได้ครับ )  6. ปุ๋ย A,B

4  ขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน ( แบบกลับหัว )  1. แช่เมล็ดมะเขือเทศในน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 วัน ( สังเกตุดูที ประมาณ 1/2 ของก้อนฟองน้ำ และเคยหมั่นดูอย่าให้ด้านบนของฟองน้ำ แห้งเกินไป ในช่วงนี้ให้ถาดเพาะได้รับแสงสว่างก็พอไม่ต้องโดนแสงแดด เมล็ดเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมีรากสีขาวๆ แทงออกมาจากเมล็ด ) ให้รีบนำไป เพาะในฟองน้ำ หรือพีทมอสต่อไป  2. นำเมล็ดทีแช่น้ำจนรากงอกออกมาแล้ว ลงปลูกในฟองน้ำโดยให้ระดับ น้ำอยู่  3. เมื่อมะเขือเทศมอายุได้ประมาณ 5 วัน ก็ให้เริ่มให้ธาตุอาหาร A, B อัตราส่วน 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ในช่วงนี้เริ่มให้มะเขือเทศได้รับแสงแดด ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน  4. เมื่อมะเขือเทศอายุได้ ประมาณ 10 วันก็ให้ย้ายลงกระถางปลูกได้ โดย มีวิธีเตรียมกระถางปลูกดังนี้

5  - นำต้นกล้ามะเขือเทศใส่ลงไปรูก้นกระถาง  นำกาบมะพร้าวสับไปแช่น้ำสะอาดผสมธาตุอาหาร A,B อย่างละ 2 ซีซี / น้ำ 1 ลิตร ก่อนประมาณ 1 คืน แล้วนำมาใส่ลงไปในกระถางก่อนชั้นแรก โด - ให้ปลูกในลักษณะต่อไปอีกจนมะเขือเทศได้อายุประมาณ 25 - 30 วัน เพื่อให้รากยืดเกาะกับวัสดุปลูกให้ดีก่อน แล้วจึงคว่ำกระถางขึ้น ตามปกติโดยให้ต้นมะเขือเทศคว่ำหัวลง มะเขือเทศจะเริ่มออกดอกเมื่อ อายุได้ประมาณ 60 วันและจะเริ่มเก็บผลได้เมื่ออายุประมาณ 70 วัน  - นำขุยมะพร้าวใส่ลงไปเป็นชั้นที่สองจนเต็มกระถางปลูกแล้วใช้ถาด พลาสติกขนาดที่ใหญ่กว่าปากกระถางมาปิดกระถางไว้แล้วคว่ำกระถางลง ส่วนด้านบนอาจจะปลูกพืชที่มีลักษณะรากตื้นได้เช่น สะระแหน่, ผักสลัด ชนิดต่างๆ ฯลฯ  การรดน้ำให้รดวันละ 2 ครั้ง ( เช้า - เย็น ) หากใครขี้เกียจ อาจจะดัดแปลงนำ ขวดน้ำเจาะรูเล็กๆ ทำเป็นระบบน้ำหยดก็ได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt  การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำ และสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่ง เทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google