งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกพืชกลับหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกพืชกลับหัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกพืชกลับหัว

2 การปลูกพืชกลับหัวการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการนำพาน้ำและสารอาหารจากรากพืชไปเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของพืชได้สะดวกขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น มะเขือเทศ, พริก, พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่วนด้านบนกระถางก็สามารถปลูกพืชที่มีระบบรากไม่ลึกได้อีกด้วย การปลูกพืชแบบ กลับหัวนี้มีข้อดีหลายประการ คือ 1. พืชตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก คือจากล่างสู่บน แต่ เทคนิคนี้เป็นการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยให้พืชเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงซึ่ง วิธีการนี้จะทำให้น้ำและสารอาหารจากรากไหลผ่านไปสู่ส่วนยอดของพืชได้สะดวกขึ้น ทำให้พืชลดพลังงาน ในการลำเลียงน้ำและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนยอดของต้นพืช จากการศึกษาและทำลองการปลูกด้วย วิธีการนี้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว กว่าพืชที่ปลูกด้วยวิธีการธรรมดา 2. ประหยัดพื้นที่ในการปลูก อีกทั้งยังสามารถนำมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย 3. ลดปัญหาวัชพืช และแมลงรบกวนไปได้มาก 4. ไม่ต้องยุ่งยากในการทำค้างให้พืชบางชนิดเช่น มะเขือเทศ, พริก ฯลฯ

3 อุปกรณ์ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
1. กระถางปลูกต้นไม้พลาสติก ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป 2. ลวดแขวนกระถางปลูกต้นไม้ 3. ขุยมะพร้าว (อาจใช้เพอร์ไลท์ก็ได้ครับ) 4. กาบมะพร้าวสับ (อาจใช้ไฮโดรตรอน,โอเอซิส หรือ ร็อควู๊ด ก็ได้ครับ) 5. ฟองน้ำเพาะเมล็ด (อาจเพาะเลี้ยงในพีทมอสก็ได้ครับ) 6. ปุ๋ย A,B

4 ขั้นตอนการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ไร้ดิน (แบบกลับหัว)
1. แช่เมล็ดมะเขือเทศในน้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ วัน (สังเกตุดูทีประมาณ 1/2 ของก้อนฟองน้ำ และเคยหมั่นดูอย่าให้ด้านบนของฟองน้ำแห้งเกินไป ในช่วงนี้ให้ถาดเพาะได้รับแสงสว่างก็พอไม่ต้องโดน แสงแดดเมล็ดเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมีรากสีขาวๆ แทงออกมาจากเมล็ด) ให้รีบนำไปเพาะในฟองน้ำ หรือพี ทมอสต่อไป 2. นำเมล็ดทีแช่น้ำจนรากงอกออกมาแล้ว ลงปลูกในฟองน้ำโดยให้ระดับน้ำอยู่ 3. เมื่อมะเขือเทศมอายุได้ประมาณ 5 วัน ก็ให้เริ่มให้ธาตุอาหาร A, B อัตราส่วน 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ในช่วงนี้เริ่มให้มะเขือเทศได้รับแสงแดดประมาณ ชั่วโมงต่อวัน 4. เมื่อมะเขือเทศอายุได้ ประมาณ 10 วันก็ให้ย้ายลงกระถางปลูกได้ โดยมีวิธีเตรียมกระถางปลูกดังนี้

5 - นำต้นกล้ามะเขือเทศใส่ลงไปรูก้นกระถาง
นำกาบมะพร้าวสับไปแช่น้ำสะอาดผสมธาตุอาหาร A,B อย่างละ 2 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร ก่อนประมาณ 1 คืน แล้วนำมาใส่ลงไปในกระถางก่อนชั้นแรก โด- ให้ปลูกในลักษณะต่อไปอีกจนมะเขือเทศได้อายุ ประมาณ วัน เพื่อให้รากยืดเกาะกับวัสดุปลูกให้ดีก่อน แล้วจึงคว่ำกระถางขึ้นตามปกติโดยให้ ต้นมะเขือเทศคว่ำหัวลง มะเขือเทศจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ประมาณ 60 วันและจะเริ่มเก็บผลได้เมื่อ อายุประมาณ 70 วัน - นำขุยมะพร้าวใส่ลงไปเป็นชั้นที่สองจนเต็มกระถางปลูกแล้วใช้ถาดพลาสติกขนาดที่ใหญ่กว่าปากกระถาง มาปิดกระถางไว้แล้วคว่ำกระถางลง ส่วนด้านบนอาจจะปลูกพืชที่มีลักษณะรากตื้นได้เช่น สะระแหน่, ผัก สลัดชนิดต่างๆ ฯลฯ การรดน้ำให้รดวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) หากใครขี้เกียจ อาจจะดัดแปลงนำขวดน้ำเจาะรูเล็กๆ ทำเป็น ระบบน้ำหยดก็ได้ครับ


ดาวน์โหลด ppt การปลูกพืชกลับหัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google