งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบด้านโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบด้านโครงสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบด้านโครงสร้าง
บทที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านโครงสร้าง การออกแบบด้านกราฟิก

2 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
กำหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ 2. การกำหนดแนวความคิด 3. การประเมินแนวความคิด 4. การศึกษาวิจัยเบื้องต้น 5. การศึกษาความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ 6. การออกแบบ 7. การพัฒนาและแก้ไขแบบ 8. การพัฒนาต้นแบบ 9. การทดสอบ 10. การผลิต

3 เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1. การออกแบบเป็นชุด 2. การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย

4 3. การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น
4. การออกแบบของขวัญ

5 องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย
ชื่อสินค้า ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า รายละเอียดของสินค้า รายละเอียดส่งเสริมการขาย รูปภาพ ส่วนประกอบของสินค้า ปริมาตรหรือปริมาณ ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รายละเอียดตามข้อบังคับ ของกฎหมาย

6 บริษัท Kimberly-Clark
กรณีศึกษา บริษัท Kimberly-Clark บรรจุภัณฑ์ซึ่งแบ่งตามกลุ่มลูกค้า Main Line Expression be u Cartoon Character Soft Pack Car Pack Cup Seasonality

7 ใบงาน บทที่ 4


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบด้านโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google