งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านโครงสร้าง การออกแบบด้านกราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านโครงสร้าง การออกแบบด้านกราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านโครงสร้าง การออกแบบด้านกราฟิก

2 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1. กำหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ 2. การกำหนดแนวความคิด 3. การประเมินแนวความคิด 4. การศึกษาวิจัยเบื้องต้น 5. การศึกษาความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์ 6. การออกแบบ 7. การพัฒนาและแก้ไขแบบ 8. การพัฒนาต้นแบบ 9. การทดสอบ 10. การผลิต

3 เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1. การออกแบบเป็นชุด 2. การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย

4 3. การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 4. การออกแบบของขวัญ

5 องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ชื่อสินค้า 2. ตราสินค้า 3. สัญลักษณ์ทางการค้า 4. รายละเอียดของสินค้า 5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย 6. รูปภาพ 7. ส่วนประกอบของสินค้า 8. ปริมาตรหรือปริมาณ 9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 10. รายละเอียดตามข้อบังคับ ของกฎหมาย

6 กรณีศึกษา บริษัท Kimberly-Clark บรรจุภัณฑ์ซึ่งแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 1.Main Line 2.Expression 3.be u 4.Cartoon Character 5.Soft Pack 6.Car Pack 7.Cup 8.Seasonality

7 ใบงาน บทที่ 4


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านโครงสร้าง การออกแบบด้านกราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google