งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
บทที่ 11 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

2 กรณีศึกษา บริษัท ศรีพรรณ จำกัด มียอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2550 ในสมุด
บริษัท ศรีพรรณ จำกัด มียอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม ในสมุด บัญชีของกิจการ จำนวน 20,688 บาท แต่ยอดเงินฝากคงเหลือตามใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 17,000 บาท บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อแตกต่าง พบสาเหตุดังนี้ กิจการนำเงินฝากในวันสิ้นเดือน จำนวน 2,000 บาท แต่ธนาคารยังไม่บันทึกนำเข้าบัญชีให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 188 บาท แต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชี กิจการนำฝากเช็คของนางพวงขจร จำนวน 5,000 บาท แต่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้จึงคืนเช็คให้กิจการ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

3 7. ธนาคารนำเช็คของร้านแพรพรรณมาหักบัญชีของกิจการจำนวน 1,500 บาท
4. จ่ายเช็คเป็นค่าเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 3,500 บาท แต่กิจการบันทึกบัญชีเพียง 1,500 บาท 5. กิจการนำตั๋วเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินให้จำนวน 4,000 บาท 6. ธนาคารเรียกเก็บได้และเพิ่มบัญชีเงินฝากแล้ว แต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชี 7. ธนาคารนำเช็คของร้านแพรพรรณมาหักบัญชีของกิจการจำนวน 1,500 บาท 8. สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินจำนวน 2 ฉบับ คือ เลขที่ จำนวน 1,000 บาท เลขที่ จำนวน 2,000 บาท ให้ทำ 1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีหายอดที่ถูกต้อง 2. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ


ดาวน์โหลด ppt งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google