งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 งบพิสูจน์ ยอดเงิน ฝาก ธนาคาร โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 งบพิสูจน์ ยอดเงิน ฝาก ธนาคาร โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 งบพิสูจน์ ยอดเงิน ฝาก ธนาคาร โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

2 กรณีศึกษา บริษัท ศรีพรรณ จำกัด มียอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2550 ในสมุด บัญชีของกิจการ จำนวน 20,688 บาท แต่ยอดเงิน ฝากคงเหลือตามใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 17,000 บาท บริษัท ได้ทำการเปรียบเทียบ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อแตกต่าง พบสาเหตุดังนี้ 1. กิจการนำเงินฝากในวันสิ้นเดือน จำนวน 2,000 บาท แต่ธนาคารยังไม่บันทึกนำเข้าบัญชีให้ 2. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 188 บาท แต่กิจการยัง ไม่บันทึกบัญชี 3. กิจการนำฝากเช็คของนางพวงขจร จำนวน 5,000 บาท แต่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้จึงคืน เช็คให้กิจการ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

3 4. จ่ายเช็คเป็นค่าเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 3,500 บาท แต่กิจการบันทึกบัญชีเพียง 1,500 บาท 5. กิจการนำตั๋วเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารเรียก เก็บเงินให้จำนวน 4,000 บาท 6. ธนาคารเรียกเก็บได้และเพิ่มบัญชีเงินฝากแล้ว แต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชี 7. ธนาคารนำเช็คของร้านแพรพรรณมาหักบัญชีของ กิจการจำนวน 1,500 บาท 8. สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ยังไม่ได้ นำไปขึ้นเงินจำนวน 2 ฉบับ คือ เลขที่ 44772237 จำนวน 1,000 บาท เลขที่ 44772239 จำนวน 2,000 บาท ให้ทำ 1. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธี หายอดที่ถูกต้อง 2. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 งบพิสูจน์ ยอดเงิน ฝาก ธนาคาร โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google