งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
การตรวจนับคำผิด การนับจำนวนดีด การนับจำนวนคำ วิธีการคำนวณหาคำสุทธิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตรวจคำผิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน คำนวณหาคำสุทธิโดย นับจำนวนดีด/คำสุทธิได้ถูกต้อง

2 การพิมพ์จับเวลาและการคิดคำสุทธิ
หลักการปฏิบัติในการพิมพ์จับเวลา หลักในการคิดจำนวนดีดหรือจำนวนคำ การบันทึกความก้าวหน้าการพิมพ์ความเร็วและความแม่นยำ NWAN คำสุทธิต่อนาที (Net Words A Minute) การคำนวณคำสุทธิ

3 การคำนวณคำสุทธิ สูตรคำนวณ จำนวนดีดทั้งหมด - (คำผิด x 10) 4 คำสุทธิ =
เวลา (นาที)

4 การคำนวณคำสุทธิ (ต่อ)
ตัวอย่าง นักศึกษาพิมพ์ได้ทั้งหมด 500 ดีด มีคำผิด 3 ดีด ใช้เวลาในการพิมพ์ 5 นาที 500 - (3 x 10) 4 คำสุทธิ = 5 - 125 30 คำสุทธิ = 5 95 ดังนั้น คำสุทธิ = 19 คำ/นาที คำสุทธิ = 5 Back


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google