งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา 1. การตรวจนับคำผิด 2. การนับจำนวนดีด 3. การนับจำนวนคำ 4. วิธีการคำนวณหาคำสุทธิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ตรวจคำผิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา 1. การตรวจนับคำผิด 2. การนับจำนวนดีด 3. การนับจำนวนคำ 4. วิธีการคำนวณหาคำสุทธิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ตรวจคำผิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา 1. การตรวจนับคำผิด 2. การนับจำนวนดีด 3. การนับจำนวนคำ 4. วิธีการคำนวณหาคำสุทธิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ตรวจคำผิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2. คำนวณหาคำสุทธิโดย นับจำนวนดีด / คำสุทธิได้ถูกต้อง

2 หลักการปฏิบัติในการพิมพ์จับเวลาหลักการปฏิบัติในการพิมพ์จับเวลา หลักในการคิดจำนวนดีดหรือจำนวนคำหลักในการคิดจำนวนดีดหรือจำนวนคำ การพิมพ์จับเวลาและการคิดคำสุทธิการพิมพ์จับเวลาและการคิดคำสุทธิ การบันทึกความก้าวหน้าการพิมพ์ความเร็วและความแม่นยำ NWAN คำสุทธิต่อนาที (Net Words A Minute) การบันทึกความก้าวหน้าการพิมพ์ความเร็วและความแม่นยำ การคำนวณคำสุทธิ

3 การคำนวณคำสุทธิ สูตร คำนวณ คำ สุทธิ = จำนวนดีด ทั้งหมด - เวลา ( นาที ) ( คำผิด x 10) 4

4 การคำนวณคำสุทธิ ( ต่อ ) ตัวอย่ าง คำ สุทธิ = 500 - 5 (3 x 10) 4 นักศึกษาพิมพ์ได้ทั้งหมด 500 ดีด มีคำผิด 3 ดีด ใช้เวลาในการพิมพ์ 5 นาที คำ สุทธิ = - 5 30 125 คำ สุทธิ = 5 95 ดังนั้น คำ สุทธิ = 19 คำ / นาที Back


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 วิธีการคิดคำสุทธิ เนื้อหา 1. การตรวจนับคำผิด 2. การนับจำนวนดีด 3. การนับจำนวนคำ 4. วิธีการคำนวณหาคำสุทธิ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. ตรวจคำผิดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google