งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมส่งเสริม พัฒนาการสังคม (SDA) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ส่งเสริมบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการ เข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมส่งเสริม พัฒนาการสังคม (SDA) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ส่งเสริมบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการ เข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมส่งเสริม พัฒนาการสังคม (SDA) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ส่งเสริมบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการ เข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง ประเทศไทย ( สวท.) สนับสนุนโดย โครงการกองทุนโลก รอบ 8

2 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อลดการติดเชื้อฯรายใหม่ในกลุ่ม พนักงานบริการหญิง ( FSW) วัตถุปร ะสง ค์ 1. 1. เพื่อสร้าง เสริมและ ขยายบริการ ป้องกันที่ ผสมผสาน แก่พนักงาน บริการหญิง 2. เพื่อสร้าง สภาวะ แวดล้อมที่ เสริม ให้บริการ ป้องกันแก่ พนักงาน บริการหญิง ให้มีความ เท่าเทียม และยั่งยืน 3. เพื่อเสริมสร้าง ระบบข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ นำไปสู่การ พัฒนาการ ดำเนินงาน แผนงานและ พัฒนานโยบาย การทำงานกับ กลุ่มพนักงาน บริการหญิง

3 โลตัส Ex. 7-Eleven 7-Eleven ร้านตัด ผมชาย สถานีขนส่ง ( เก่า ) Drop in Center สพส. 51/52 Drop in Center สพส. 51/52 ไป อยุธยา ไป โรจ นะ ตลาดแก รนด์ ซอย 4 ซอย 1 ซอย 3 ซอย 2

4 51/52 ม ม ม ม.1(ตลาดแกรนด์) ต ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

5

6 1จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 2จังหวัดนครปฐม 3จังหวัดสมุทรปราการ 4จังหวัดสมุทรสงคราม 5จังหวัดนครราชศรีมา

7

8

9

10 กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วไตร มาส 2-3 - ประชุมร่วมกับสสจ. และสคร.1 โครงการ CHAMPION วันที่ 29 ธันวาคม 2552 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และ NGO รวม 53 คน

11 ไตรมาส 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 1. เจ้าของสถานประกอบกิจการ 31 ร้าน 49 คน 2. เจ้าหน้าที่ สคร.1 3 คน 3. เจ้าหน้าที่ สสจ. 6 คน

12 รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยต่อสาธารณชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โลตัส สาขาอยุธยา

13 1. การทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่วนใหญ่ พนักงาน FSW มาไม่ตรงเวลาทำให้ข้อมูลการเรียนรู้มีเวลาน้อยลง ทำให้การ ถ่ายทอดข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. การทำงานของพนักงาน FSW จะเลิกงานดึก (04.00 น.) ทำให้การ พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้มาสาย ( เกือบทุกครั้ง ) 3. การรับข้อมูลของ Peer และ Volunteers ส่วนมากไม่พร้อม ที่จะรับสักเท่าไหร่ เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอ

14 4. การเป็น Volunteers และ Peer ของพนักงาน FSW ไม่นิ่งคือพนักงาน FSW ย้ายร้านหรือย้ายที่อยู่ ทำให้การถ่ายทอด ข้อมูลไม่ต่อเนื่องทำให้ต้องเปลี่ยน Volunteers และ Peer บ่อยๆทำให้การฝึกฝนด้านเทคนิคภาคปฏิบัติขาดช่วงและเริ่มต้นใหม่ 5. ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของการทำงานเพราะ ฉะนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มุ่งมั่นจะทำให้ได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป สัญญาๆๆๆ

15 1. การสร้างสายสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เช่น - สร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง - ไว้วางใจ, ไว้ใจ - รักใคร่, สนิทสนม - กล้าถาม, กล้าพูด - เป็นศูนย์บริการที่เป็นมิตร 2. จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของน้องๆ เช่น - ปัญหาเรื่องการเงิน - คุณภาพชีวิต 3. ข้อมูลต่างๆ ที่ Peer และ Volunteers ได้รับในภาคปฏิบัติ และทฤษฎียังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องอาศัยการฝึกฝนอีกมาก


ดาวน์โหลด ppt สมาคมส่งเสริม พัฒนาการสังคม (SDA) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ส่งเสริมบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการ เข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google