งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิ การยืม ปริญญาตรี 10 เล่ม : 7 วัน ปริญญาโท 15 เล่ม : 14 วัน อาจารย์ 40 เล่ม : 1 เดือน บุคลากร 5 เล่ม : 7 วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิ การยืม ปริญญาตรี 10 เล่ม : 7 วัน ปริญญาโท 15 เล่ม : 14 วัน อาจารย์ 40 เล่ม : 1 เดือน บุคลากร 5 เล่ม : 7 วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิ การยืม ปริญญาตรี 10 เล่ม : 7 วัน ปริญญาโท 15 เล่ม : 14 วัน อาจารย์ 40 เล่ม : 1 เดือน บุคลากร 5 เล่ม : 7 วัน

2 หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ( ภ. น./N) สิ่งพิมพ์รัฐบาล ( ส. ร./G.P.) สิทธิการ ยืม วิทยานิพนธ์ ( ว /TH) รายงาน ศิลปนิพนธ์ การศึกษาเฉพาะเรื่อง ( ร /TP) สูจิบัตร (Exhibition) หนังสือเยาวชน ( ย /J) นวนิยาย ( น /F) 7 วัน /14 วัน / 1 เดือน 7 วัน หนังสืออ้างอิง ( อ /R) 3 วัน

3 เฉพาะชาว วิจิตรศิลป์ หนังสืออ้างอิง 3 เล่ม : 3 วัน วารสารล่วงเวลา 3 ฉบับ : 3 วัน วารสารเย็บเล่ม 3 เล่ม : 3 วัน คอมแพคดิสก์ 3 เรื่อง : 7 วัน

4 ใช้ภายใน ห้องสมุด วารสารฉบับปัจจุบัน หนังสือขนาดพิเศษ ผลงานคณะวิจิตรศิลป์ หนังสืออ้างอิง (READY REFERENCE) : พจนานุกรม สารานุกรม แฟ้มศิลปิน – ศิลปะ

5


ดาวน์โหลด ppt สิทธิ การยืม ปริญญาตรี 10 เล่ม : 7 วัน ปริญญาโท 15 เล่ม : 14 วัน อาจารย์ 40 เล่ม : 1 เดือน บุคลากร 5 เล่ม : 7 วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google