งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า

2 เชิญชวนน้องใหม่ทำบัตร สมาชิกห้องสมุด รูป 1 นิ้ว 1 รูป พร้อม บัตร นักศึกษา ทำบัตรที่ ห้องสมุด วิจิตรศิลป์ บัตรสมาชิก ชนิด บัตรกระดาษ ยืม - คืน หนังสือ / วารสาร / โสตทัศนวัสดุ ที่ยัง ไม่ได้ใช้ระบบ ยืม - คืน อัตโนมัติ

3 บัตรสมาชิกชนิด บาร์โค้ด ใช้สำหรับบริการ ยืม - คืน หนังสือ ระบบอัตโนมัติ ชำระหนี้สินก่อน จึงสามารถต่อ อายุการเป็น สมาชิกทุกภาค การศึกษา บริการต่ออายุบัตร

4

5 บริการ จอง DUE 19-07-10 ( เชิญที่เคาน์เตอร์ ) หนังสือถูกยืม มีกำหนดส่งคืน 19 กรกฎาคม 2553

6 บริการหนังสือ สำรอง ( ติดต่อเคาน์เตอร์ )

7

8 บริการตอบคำถามและ ช่วยการค้นคว้า

9 ต้องการค้นหาคำศัพท์หรือ เรื่องราวอย่างง่าย ใช้บริการ หนังสืออ้างอิงที่พร้อมสำหรับ การค้นคว้าด้วยตนเอง ( บริการ Ready Reference) Beuys, Joseph กาแล Dictionary

10 บริการสารสนเทศ ทันสมัย

11 เผยแพร่กิจกรรม บริการ และข่าวสาร

12 บริการคืนตู้ ล่วงเวลา ส่งหลังวันกำหนดส่ง ก่อนเวลา 8.00 น. ของวันถัดไป ไม่ถูกปรับ !!!!


ดาวน์โหลด ppt บริการการ อ่าน บริการต่อ อายุบัตร บริการยืมคืน บริการจองบริการคืนตู้ ล่วงเวลา บริการตอบ คำถาม และช่วย การค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google