งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Renew Library Catalog. การยืมหนังสือ ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Renew Library Catalog. การยืมหนังสือ ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Renew Library Catalog

2 http://search.library.tu.ac.th การยืมหนังสือ ต่อ

3 Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน บัตร เริ่มจาก บัตรสีส้ม 280 2003 xxxx บัตรสีขาว 03 0000 xxxxx บัตรสีแดง 580 2003 xxxx

4 คลิกที่ Checked Out เพื่อดูรายการหนังสือที่ต้องการ Renew คลิกที่ □ หน้ารายการที่ต้องการทำ Renew เมื่อเลือกรายการที่จะ Renew ครบตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่คำสั่ง Renew

5 เมื่อ Renew แล้ว ระบบจะแสดงวันที่กำหนดส่งครั้งใหม่ โดยนับ จากวันที่ทำการ Renew + จำนวนวันที่ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้ ตามสิทธิ

6 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการ Renew Renew ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้น  บัตรหมดอายุ ไม่สามารถ Renew หนังสือได้  หนังสือสำรอง ไม่สามารถ Renew ได้  หนังสือที่มีผู้จอง ไม่สามารถ Renew ได้  กรณีที่ผู้ใช้ค้างค่าปรับ (fine) ( คืนหนังสือแล้ว แต่ยังไม่ ชำระค่าปรับ ) ระบบจะบล็อกไม่ให้ทำการ Renew โปรด ติดต่อชำระค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน จำนวนเงิน ค่าปรับดูได้จาก Borrower Info. ในช่อง Blocks  กรณีที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือ (Overdue) ระบบจะบล็อก เฉพาะเล่มที่ค้างส่ง (Overdue) ทำให้ Renew เล่มนั้น ไม่ได้ ต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน


ดาวน์โหลด ppt Renew Library Catalog. การยืมหนังสือ ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google