งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Renew Library Catalog.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Renew Library Catalog."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Renew Library Catalog

2 การยืมหนังสือต่อ

3 ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตร เริ่มจาก
Renew คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตร เริ่มจาก บัตรสีส้ม xxxx บัตรสีขาว xxxxx บัตรสีแดง xxxx

4 คลิกที่ □ หน้ารายการที่ต้องการทำ Renew
คลิกที่ Checked Out เพื่อดูรายการหนังสือที่ต้องการ Renew คลิกที่ □ หน้ารายการที่ต้องการทำ Renew เมื่อเลือกรายการที่จะ Renew ครบตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่คำสั่ง Renew

5 เมื่อ Renew แล้ว ระบบจะแสดงวันที่กำหนดส่งครั้งใหม่ โดยนับจากวันที่ทำการ Renew + จำนวนวันที่ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ

6 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการ Renew
กรณีที่ผู้ใช้ค้างค่าปรับ (fine) (คืนหนังสือแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าปรับ) ระบบจะบล็อกไม่ให้ทำการ Renew โปรดติดต่อชำระค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จำนวนเงินค่าปรับดูได้จาก Borrower Info. ในช่อง Blocks กรณีที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือ (Overdue) ระบบจะบล็อกเฉพาะเล่มที่ค้างส่ง (Overdue) ทำให้ Renew เล่มนั้นไม่ได้ ต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน


ดาวน์โหลด ppt Renew Library Catalog.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google