งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery

2 ยืมระหว่างห้องสมุด : Book Delivery
เลือกเมนู Service แล้วคลิกเลือก Book Delivery

3 กรอกข้อมูลส่งหลัง 10.00 น. ได้ตัวเล่ม 13.30 น. ในวันถัดไป
กรอกข้อมูลส่งก่อน น. ได้ตัวเล่ม น. ภายในวันเดียวกัน กรอกข้อมูลส่งแล้วรอตัวเล่มภายใน 5 วัน กรอกข้อมูลส่งแล้วรอตัวเล่มภายใน 10 วัน

4 1. กรอกรายละเอียดผู้ยืมให้ครบ

5 2.เลือกห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม
3.เลือกห้องสมุดที่รับตัวเล่ม 4. กรอกข้อมูลบรรณานุกรมให้ถูกต้องและครบถ้วน

6 การตรวจสอบ Book Delivery
เลือกเมนู Borrower Info. กรอกรหัสบัตรลงในช่อง Borrower Barcode แล้วคลิก Login

7 เย้!!หนังสือ Book มาแล้ว
การตรวจสอบ Book Delivery ตรวจสอบรายการหนังสือที่ทำการยืม จากเมนู Check Out/Renew ถ้ามีรายชื่อหนังสือที่เคยทำ Book Delivery อยู่ใน List รายชื่อหนังสือที่เรายืมแสดงว่า ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่มหาหนังสือให้เราเจอ เวลา น. ให้ไปรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ได้เลย เย้!!หนังสือ Book มาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google