งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://search.library.tu.ac.th ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery

2 ยืมระหว่างห้องสมุด : Book Delivery เลือกเมนู Service แล้ว คลิกเลือก Book Delivery

3 กรอกข้อมูลส่งหลัง 10.00 น. ได้ตัวเล่ม 13.30 น. ในวันถัดไป กรอกข้อมูลส่งก่อน 10.00 น. ได้ตัวเล่ม 13.30 น. ภายในวัน เดียวกัน กรอกข้อมูลส่งแล้วรอตัวเล่ม ภายใน 10 วัน กรอกข้อมูลส่งแล้วรอตัวเล่ม ภายใน 5 วัน

4 1. กรอกรายละเอียดผู้ยืมให้ครบ

5 2. เลือกห้องสมุด เจ้าของตัวเล่ม 3. เลือกห้องสมุดที่ รับตัวเล่ม 4. กรอกข้อมูลบรรณานุกรมให้ ถูกต้องและครบถ้วน

6 การตรวจสอบ Book Delivery 1. เลือกเมนู Borrower Info. 2. กรอกรหัสบัตรลงในช่อง Borrower Barcode แล้ว คลิก Login

7 การตรวจสอบ Book Delivery ตรวจสอบรายการหนังสือที่ทำการยืม จากเมนู Check Out/Renew ถ้ามีรายชื่อหนังสือที่เคยทำ Book Delivery อยู่ใน List รายชื่อหนังสือที่เรายืมแสดงว่า ห้องสมุดที่เป็นเจ้าของตัวเล่มหาหนังสือให้เราเจอ เวลา 13.30 น. ให้ไปรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ ยืม - คืน ได้เลย เย้ !! หนังสือ Book มาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ยืมระหว่างห้องสมุด Book Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google