งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันสามารถลงข้อมูลได้ทั้ง Off-line และ On-line เริ่ม 14 มีนาคม 54 แต่ต้องส่งจาก offline ออกสู่อินเตอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นขอใช้เป็นตัว online ไปเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันสามารถลงข้อมูลได้ทั้ง Off-line และ On-line เริ่ม 14 มีนาคม 54 แต่ต้องส่งจาก offline ออกสู่อินเตอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นขอใช้เป็นตัว online ไปเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบันสามารถลงข้อมูลได้ทั้ง Off-line และ On-line เริ่ม 14 มีนาคม 54 แต่ต้องส่งจาก offline ออกสู่อินเตอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นขอใช้เป็นตัว online ไปเลย

3 www.gfaidscare.com โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ฯ โรงพยาบาล โรงพยาบาลลงข้อมูล ส่ง Online ทุก 25 ของทุกเดือน Up load Down load Off-line

4 On - line รหัสผ่านดังแนบ เข้าไปที่ www.gfaidscare.com คลิกที่เมนู ดังรูป ใน web ด้านซ้าย

5 On-line รหัสโรงพยาบาล 4 ตัว เช่น 5701 เลือกเป็นโรงพยาบาล

6

7 หลังจากเข้าโปรแกรม ลำดับที่ 1 ไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล แล้วเลื่อนไปที่ข้อมูลผู้ใช้ ลำดับที่ 2 ใส่ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และอีเมล์ และกดบันทึกแก้ไข

8 ลำดับที่ 3 ไปที่เมนู รายงานวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเลื่อนไปที่รายงานสถานะผู้ป่วย

9 ลำดับที่ 4 ดูข้อมูล และอัพเดตให้ที และขอดูในส่วนที่ระบุสิทธิ ถ้าผิด ขอแก้ไขเลขสิทธิใหม่ครับ เช่น ขึ้นต้นด้วย 44 ขอเปลี่ยนเป็น 40 เนื่องจาก 4 เป็นคนไทย เลขที่ 2 ต้องเป็น 0 ครับ

10 สุดท้าย ขออัพเดตข้อมูลให้ด้วย และใน ผู้ป่วยที่ขาดนัดนั้น ขอลงข้อมูลไปก่อนว่า ไม่มาตาม นัด หลังจากนั้น ถ้าคนไข้กลับมากินยา ให้ไปที่ สถานะคนไข้ แล้วใส่เป็น กินยาใหม่ และระบุ จำนวนวันที่ขาดยาไป หมายเหตุ : ในส่วนของอาการข้างเคียงและ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะไม่มีให้คลิกว่า ไม่มี ก็ให้ผ่านไปเลยครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันสามารถลงข้อมูลได้ทั้ง Off-line และ On-line เริ่ม 14 มีนาคม 54 แต่ต้องส่งจาก offline ออกสู่อินเตอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นขอใช้เป็นตัว online ไปเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google