งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ ธนาคารแบบก่อสร้าง ” จากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ( รหัสเดียวกันกับการรายงาน Action Plan Online)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ ธนาคารแบบก่อสร้าง ” จากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ( รหัสเดียวกันกับการรายงาน Action Plan Online)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ ธนาคารแบบก่อสร้าง ” จากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ( รหัสเดียวกันกับการรายงาน Action Plan Online)

2 ลำดับที่ 2 เมื่อคีย์รหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับ upload แบบก่อสร้าง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 สำหรับ upload แบบก่อสร้าง แสดงผลการ upload สำหรับ Down load แบบก่อสร้าง

3 ลำดับที่ 3 การ upload แบบก่อสร้าง หากแบบก่อสร้างประกอบด้วย file หลาย ๆ file ให้ทำการบีดอัดข้อมูล (zip file) ก่อน 1. click เลือกแบบก่อสร้าง ดังรูป 2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่ใช้ตามแบบก่อสร้าง 3. click ที่ปุ่ม Brows… เพื่อเลือก file แบบก่อสร้างที่ต้องการ upload 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแบบก่อสร้างที่ upload เช่น เป็นแบบก่อสร้างอะไร มีขนาดเท่าใด เป็นต้น 5. กรอกข้อมูลผู้ออกแบบ 6. Click ที่ปุ่ม Upload the file >> 1 2 3 4 5 6


ดาวน์โหลด ppt ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ ธนาคารแบบก่อสร้าง ” จากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ( รหัสเดียวกันกับการรายงาน Action Plan Online)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google