งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ธนาคารแบบก่อสร้าง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ธนาคารแบบก่อสร้าง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ธนาคารแบบก่อสร้าง”
จากนั้นใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (รหัสเดียวกันกับการรายงาน Action Plan Online)

2 สำหรับ upload แบบก่อสร้าง
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 แสดงผลการ upload ส่วนที่ 3 สำหรับ Down load แบบก่อสร้าง

3 1 2 3 4 5 6 ลำดับที่ 3 การ upload แบบก่อสร้าง
หากแบบก่อสร้างประกอบด้วย file หลาย ๆ file ให้ทำการบีดอัดข้อมูล (zip file) ก่อน 1. click เลือกแบบก่อสร้าง ดังรูป 1 2 3 4 5 6 2. กรอกข้อมูลงบประมาณที่ใช้ตามแบบก่อสร้าง 3. click ที่ปุ่ม Brows… เพื่อเลือก file แบบก่อสร้างที่ต้องการ upload 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแบบก่อสร้างที่ upload เช่น เป็นแบบก่อสร้างอะไร มีขนาดเท่าใด เป็นต้น 5. กรอกข้อมูลผู้ออกแบบ 6. Click ที่ปุ่ม Upload the file >>


ดาวน์โหลด ppt ลำดับที่ 1 เมื่อเข้าสู่ web site “ธนาคารแบบก่อสร้าง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google