งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบเว็บเมล์กรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบเว็บเมล์กรมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบเว็บเมล์กรมการพัฒนาชุมชน

2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ให้ท่านเข้าใช้งานที่ เมื่อเข้ามาจะเจอหน้าสำหรับการสมัครขอใช้งานระบบเว็บเมลกรมการพัฒนาชุมชน ให้ท่านทำการเลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ของท่าน ดังแสดงในรูป

3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เมื่อเข้ามา ให้ท่านทำการเลือกที่เมนู ล๊อคอิน ดังแสดงในรูป กรอกข้อมูลการเข้าระบบแล้วกด ปุ่ม login เข้าระบบแก้ข้อมูลส่วนตัว

4 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจะแสดงข้อมูลของสมาชิกที่ได้บันทึกไว้หากต้องการแก้ไขก็ให้เลือกที่ปุ่ม ทำการแก้ไขข้อมูล ดังรูป จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูล

5 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
เมื่อเข้ามาสู่หน้าแก้ไขข้อมูลให้ท่านทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการแล้วให้คลิ๊กทีปุ่ม แก้ไขข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ได้แก้ไขไป ดังแสดงในรูป

6 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วก็จะกลับมาสู่หน้าแสดงข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้แก้ไป หากถูกต้องให้ท่านคลิ๊กปุ่มกลับหน้าหลัก หรือ ปุ่ม ล็อคเอ๊าท์เพื่อออกจากระบบได้เลย

7 เข้าใช้งานระบบ ให้ท่านทำการ ลงชื่อออก แล้วใช้ข้อมูลใหม่ในการเข้าใช้ระบบได้เลย ชื่อผู้ใช้งานที่ได้จากการสมัคร รหัสผ่านผู้ใช้งานเว็บเมล์ กดเพื่อเข้าระบบ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบเว็บเมล์กรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google