งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 113403 Industrial Automation System ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 113403 Industrial Automation System ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 113403 Industrial Automation System ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ บรรยาย โดย

2 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System

3 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System ระบบนิวเมติกส์ เป็นระบบที่ใช้อากาศอัด ( ลม ) เป็นตัวส่งกำลัง มักจะถูกใช้ใน อุตสาหกรรมร่วมกับ PLC หรือตัวควบคุม อื่นๆ ในส่วนที่มีการเคลื่อนที่ไม่ซับซ้อน นัก และในส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายจาก การใช้ไฟฟ้าได้ ระบบนิวเมติกส์ ประกอบด้วย Compressed air supply, Pneumatic valve, Pneumatic Sensor และ Pneumatic Actuator

4 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Compressed Air Systems

5 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Compressed Air Supply คืออุปกรณ์ที่ สูบลมจากบรรยากาศเข้าไปเก็บในถัง เพื่อให้เกิดความดันสูงกว่าความดัน บรรยากาศ โดยมี pressure switch เป็น ตัวตัดต่อการสูบลมเข้าถังเก็บ อากาศที่ ใช้ในระบบนิวเมติกส์นั้นจะต้องแห้งและ ไม่มีฝุ่นละออง ดังนั้นต้องมีการกรอง อากาศก่อนสูบเข้าถัง และมีส่วนที่ระบาย น้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของอากาศอัด ในการใช้งานลมนั้นจะมีการผสม น้ำมันในอัตราหนึ่งหยดต่อนาทีเพื่อลด ความฝึดในระบบ

6 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Compressed Air Supply

7 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Valve

8 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Connection

9 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Switches

10 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Cylinder

11 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Cylinder

12 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Valve Symbol

13 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Valve Symbol

14 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Valve Symbol

15 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Pneumatic Valve Symbol

16 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System ตัวอย่างวงจรนิวเม ติกส์

17 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System ตัวอย่างวงจรนิวเม ติกส์

18 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System ตัวอย่างวงจรนิวเม ติกส์

19 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System การป้องกันในเครื่องอัด

20 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System การป้องกันในเครื่องอัดแบบที่ 2

21 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับ ตรรกะ

22 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับ ตรรกะ

23 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System การเปรียบเทียบวงจรนิวเมติกส์กับ RS Flip-Flop

24 Pneumatic Application จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System Sequence Chart

25 ตัวอย่าง จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System จงออกแบบวงจรนิวเมติกส์จาก Sequence Chart นี้

26 ตัวอย่าง จัดทำโดย ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 113403 Industrial Automation System จงเขียน Sequence Chart จากวงจรนี้


ดาวน์โหลด ppt วิชา 113403 Industrial Automation System ผศ. ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google