งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 3.2. 3

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  เข้าเว็บไซต์ http://www.symantec.com

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  เลือก Zone Asia Pacific - English 2. คลิก

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิกข้อความ Trailware 3. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิก Trailware อีกครั้งหนึ่ง 4. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิก Zone Singapore 5. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิกปุ่ม Try Now โปรแกรมที่ต้องการ 6. คลิก ปุ่ม

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  กรอกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม Submit 7. กรอก ข้อมูล แล้วคลิก ปุ่ม

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิกปุ่ม DOWNLOAD NOW! 8. คลิกปุ่ม

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  คลิกปุ่ม Save ( เพื่อเก็บโปรแกรมลงในเครื่อง ) 9. คลิก

11 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  เลือกที่เก็บไฟล์โปรแกรมลงในเครื่อง คลิกปุ่ม Save 10. คลิก

12 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  รอดาวน์โหลดโปรแกรมสักครู่ 11.

13 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  รอดาวน์โหลดโปรแกรมสักครู่ 12.

14 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  Download Complete คลิกปุ่ม Open Folder ถ้าต้องการเปิดไฟล์  คลิกปุ่ม Run ถ้าต้องการติดตั้งโปรแกรมทันที 13. คลิก 14. คลิกเพื่อ ติดตั้ง โปรแกรม

15 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus  หน้าตาไฟล์โปรแกรมพร้อมติดตั้งได้ทันที 15. ดับเบิ้ลคลิก เพื่อติดตั้ง โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันไวรัส ค่าย Norton Antivirus แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google