งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูดอล์ฟ ดีเซล. ภาคผ นวก รูดอล์ฟ ดีเซล เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค. ศ.1858 ในกรุง ปารีสฝรั่งเศส ซึ่งพ่อแม่ของเขา ย้ายมาจากเยอรมัน เขาเกิดมา ในครองครัวที่มีฐานะจึงได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูดอล์ฟ ดีเซล. ภาคผ นวก รูดอล์ฟ ดีเซล เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค. ศ.1858 ในกรุง ปารีสฝรั่งเศส ซึ่งพ่อแม่ของเขา ย้ายมาจากเยอรมัน เขาเกิดมา ในครองครัวที่มีฐานะจึงได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูดอล์ฟ ดีเซล

2 ภาคผ นวก

3 รูดอล์ฟ ดีเซล เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค. ศ.1858 ในกรุง ปารีสฝรั่งเศส ซึ่งพ่อแม่ของเขา ย้ายมาจากเยอรมัน เขาเกิดมา ในครองครัวที่มีฐานะจึงได้รับ การศึกษาที่ดี เขาได้เข้ามาศึกษา ที่ประเทศอังกฤษ และ ใน ระดับอุดมศึกษาเขาได้ศึกษาต่อ ที่โรงเรียนอาชีวศึกษา ที่อ๊อก ซเบิร์ก เยอรมัน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรุง มิวนิค ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติ

4 ผลงาน เครื่องยนต์ดีเซล เขาได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับเครื่องจักร และสามารถประดิษฐ์ เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซแอมโมเนียแทนการใช้ พลังงานไอน้ำได้ และเครื่องยนต์ที่อาศัย หลักการสันดาป แต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ให้กับรูดอล์ฟ ดีเซลมากที่สุด ก็คือ เครื่องยนต์ แบบใช้อากาศอัด แต่เครื่องยนต์ชนิดใหม่ที่ รูดอล์ฟ ดีเซลได้ประดิษฐ์ขึ้น ก็ยังมีข้อเสียอยู่ที่ ผนังกระบอกสูบไม่แข็งแรงพอที่จะต่อความดัน อากาศสูงๆ ได้ ดังนั้นรูดอล์ฟ ดีเซลจึงหันมา ปรับปรุงการประดิษฐ์กระบอกสูบ เครื่องยนต์ ของรูดอล์ฟ ดีเซลประสบความสำเร็จในปี ค. ศ.1897 โดยเขาได้ใช้เวลาในการค้นคว้านาน ถึง 5 ปี รูดอล์ฟ ดีเซลได้ตั้งชื่อเครื่องยนต์ตาม ชื่อของเขาว่า ดีเซล ตามคำแนะนำของภรรยา

5 ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเอง รูดอล์ฟ ดีเซลได้ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อผลิต เครื่องยนต์ดีเซลออกจำหน่าย โดยตั้งชื่อ บริษัทแห่งนี้ว่า ไรซิงเกอร์ไมเยอร์ และ รูดอล์ฟ ดีเซล บริษัทของเขาได้ดำเนิน กิจการไปได้ด้วยดี นอกจากนี้เขายังได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง แต่ในไม่ช้า รูดอล์ฟ ดีเซลก็ต้องพบกับความเดือดร้อน แสนสาหัส เนื่องจากในขณะนั้นกฎหมายเรื่อง สิทธิบัตร ยังมีความละหลวมอยู่มาก ทำให้ รูดอล์ฟ ดีเซลต้องเสียเงินทองเป็นจำนวน มากสำหรับการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องในสิทธิ บัตรของเขา อีกทั้งสุขภาพของเขายังเสื่อม โทรมลงเรื่อยๆ เพราะความเหน็ดเหนื่อยทั้ง ทางกายและทางใจจากการต่อสู้ในเรื่องของ สิทธิบัตรเครื่องยนต์ของเขาและต่อมาบริษัท ของเขาก็ต้องประสบกับภาวะการขาดทุน อย่าง รุนแรง

6 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล คือ อากาศเมื่อ ถูกอัดตัวจะมีความร้อนสูงขึ้น แต่ถ้าอากาศถูกอัดตัวอย่าง รวดเร็วโดยไม่มีการสูญเสียความร้อน ทั้งแรงดันและ ความร้อนจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดละอองน้ำมัน เชื้อเพลิงเข้าไปในอากาศที่ร้อนจัดจากการอัดตัว ก็จะ เกิดการเผาไหม้ขึ้นอย่างทันทีทันใด ทำให้เกิดกำลังงาน ขึ้น กำลังงานที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของแรง ขับหรือแรงผลักดัน ผ่านลูกสูบและก้านสูบทำให้เพลาข้อ เหวี่ยงหมุน ณ กำลังอัดเดียวกัน อากาศที่อุณหภูมิเริ่มต้น สูงกว่า เมื่อถูกอัดย่อมมีอุณหภูมิสูงกว่าหรือร้อนกว่า เครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกเป็นแบบใหญ่ๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ (The 4-cycle Engine) เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ (The 2-cycle Engine) หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล คือ อากาศเมื่อ ถูกอัดตัวจะมีความร้อนสูงขึ้น แต่ถ้าอากาศถูกอัดตัวอย่าง รวดเร็วโดยไม่มีการสูญเสียความร้อน ทั้งแรงดันและ ความร้อนจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดละอองน้ำมัน เชื้อเพลิงเข้าไปในอากาศที่ร้อนจัดจากการอัดตัว ก็จะ เกิดการเผาไหม้ขึ้นอย่างทันทีทันใด ทำให้เกิดกำลังงาน ขึ้น กำลังงานที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของแรง ขับหรือแรงผลักดัน ผ่านลูกสูบและก้านสูบทำให้เพลาข้อ เหวี่ยงหมุน ณ กำลังอัดเดียวกัน อากาศที่อุณหภูมิเริ่มต้น สูงกว่า เมื่อถูกอัดย่อมมีอุณหภูมิสูงกว่าหรือร้อนกว่า เครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกเป็นแบบใหญ่ๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ (The 4-cycle Engine) เครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ (The 2-cycle Engine)

7 ในช่วงบั้นปลายชีวิตของรูดอล์ฟ ดีเซล เขาต้องท้อแท้ใจอย่างมาก เพราะสิ่งที่เขาทุ่มเทอย่างหนักมา ตลอดระยะเวลาต้องล้มเหลวลง อย่างไม่เป็นท่า ดังนั้นในปี ค. ศ.1913 เขาได้เดินทางไปยัง ประเทศอังกฤษ และไม่ได้เดินทาง กลับมาอีกเลย ซึ่งภายหลังมีข่าวว่า เขา ได้หายไปในช่องแคบอังกฤษ แม้ว่ารูดอล์ฟ ดีเซลจะเสียชีวิตไป แล้ว แต่สิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้สร้าง คุณประโยชน์ให้กับนักประดิษฐ์รุ่น หลังเป็นอย่างมากก็คือ เครื่องยนต์ ดีเซลที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

8 ภาคผนวก

9


ดาวน์โหลด ppt รูดอล์ฟ ดีเซล. ภาคผ นวก รูดอล์ฟ ดีเซล เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค. ศ.1858 ในกรุง ปารีสฝรั่งเศส ซึ่งพ่อแม่ของเขา ย้ายมาจากเยอรมัน เขาเกิดมา ในครองครัวที่มีฐานะจึงได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google