งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.3. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.3. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.3. 1

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต  บริเวณ Task Bar จะปรากฏกล่องข้อความ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ : Local Area Connection is now connected Speed : 100.00 Mbps 1. Task Bar

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต  บริเวณ Task Bar จะปรากฏไอคอนรูป คอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน มีการกระพริบ สีน้ำเงินสลับสีเทา แสดงว่ากำลังเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต 2.

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต  ถ้าการเชื่อมต่อขัดข้อง ที่ Task Bar จะปรากฏ ไอคอนรูปคอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน และ มีสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมสีเหลือง วางซ้อนทับอยู่ แสดงว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้อง (unplugged) 3.

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต  สามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน รูปคอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน 4. ดับเบิ้ลคลิก แล้ว หน้าต่าง Network Connections จะ ปรากฏขึ้นมา สามารถเข้าไปตั้งค่า ใน Local Area Connection ได้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 2.3. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google