งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต
2.3.1 แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 บริเวณ Task Bar จะปรากฏกล่องข้อความ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ : Local Area Connection is now connected Speed : Mbps 1. Task Bar

3 บริเวณ Task Bar จะปรากฏไอคอนรูปคอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน มีการกระพริบสีน้ำเงินสลับสีเทา แสดงว่ากำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.

4 ถ้าการเชื่อมต่อขัดข้อง ที่ Task Bar จะปรากฏไอคอนรูปคอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน และมีสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมสีเหลือง วางซ้อนทับอยู่ แสดงว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้อง (unplugged) 3.

5 สามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนรูปคอมพิวเตอร์สองเครื่องซ้อนกัน 4. ดับเบิ้ลคลิก แล้วหน้าต่าง Network Connections จะปรากฏขึ้นมา สามารถเข้าไปตั้งค่า ใน Local Area Connection ได้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตรวจสอบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google